Det kan behöva skjutas 40-50 vargar under nästa års licensjakt

VÄRMLAND(JJ). Den prognos som gjorts över vargstammens utveckling visar på ett överskott på mellan 40-50 vargar. – Om vår prognos slår in kan man behöva skjuta mellan 40 och 50 vargar nästa vinter, säger Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland, till Nya Wermlands-Tidningen.

Det fanns 47 vargpar som bildat revir innan vinterns vargjakt. När jakten var avslutad fanns det 34 parbildningar. 

Enligt forskarnas beräkningar får 70 procent av paren ungar, det blir alltså 25 par. För att uppskatta antalet vargar kommande vinter multiplicerar man antalet par med tio, i den siffran ingår även fjolårsungar och strövargar. 

Skulle beräkningen stämma innebär det alltså att vargstammen ökar till 250 individer, det är mer än riksdagens mål på 200-210 vargar. 
Ett överskott som då ska skjutas nästa vinter. 
– Man måste först göra en fördelning efter den utveckling som sker i de olika länen. 

Värmland beräknas ha cirka en tredjedel av landets vargstam. Skulle prognosen stämma och länet får en tredjedel av ökningen så skulle kvoten nästa vinter för Värmlands del kunna bli mellan 13-16 vargar. 

Under vintern fälldes nio vargar i Värmland. Trots jakten ökar alltså vargstammen. 
– Jakten har dämpat ökningstakten, men ännu är vi inte nere i det antal som riksdagen har bestämt, säger Lars Furuholm.
Det här uppger Nya Wermlands-Tidningen.

AKTUELLT

Annonser