Det fälldes 257 vargar under vargjakten i USA

USA(JJ). Även i USA har man för första gången på decennier fått jaga varg. Det var cirka 47 000 jägare som löste varglicens under senhösten och vintern, för att sedan bege sig ut i markerna i delstaterna Idaho och Montana i Klippiga Bergen. Totalt fälldes 257 vargar fram till den 1 april när jakten avslutades.

Den tillåtna kvoten för avskjutningen låg på 295 djur. 
– Jakten är väldigt kontroversiell. Många människor är starkt negativa. Men vargarna skapar så många konflikter att vi måste försöka sträva efter någon form av balans, säger Mike Jimenez som arbetar på den amerikanska viltvårdsmyndigheten US Fish and Wildlife Service.

Han deltog tidigare i det internationella vargsymposiet i Vålådalen i Jämtland, där berättade han om vargläget i hemlandet.
Liksom i Sverige har vargstammen i USA växt under senare tid. Åren 1995-1996 släpptes 66 kanadensiska vargar fria i Klippiga bergen i Montana, Idaho och Wyoming. Bara 15 år senare finns det nu cirka 1 700 vargar i området, inklusive nationalparken Yellowstone.
– De har förökat sig extremt snabbt. I Yellowstone är de lätta att se och har blivit mycket populära, säger han.

Men vargarna har orsakat stora problem i USA – bara under förra året dödades 214 kor, 24 hundar och 721 får i området.
Trots att myndigheterna tagit till alla tänkbara metoder för att försöka minska skadeverkningarna har man inte nått någon större framgång.
Exempelvis har de specialtränade vakthundarna, som skulle vakta tamdjuren, själva fallit offer för vargen. 
– Över 40 av hundarna har dödats av vargarna. Det verkar som om hundarna också behöver skydd.

Konflikten med jägarna är i dag ett av de största problemen i USA. Men även vargförespårkarna gör sina röster hörda i USA.
– Om det var något vi underskattade när vi återinförde vargarna var det fientligheten från jägarna, säger Jimenez.

Myndigheterna har valt att bevilja skyddsjakt på problemvargar för att dämpa oron. Sedan år 1995 har det skjutits 1 100 vargar.
Trots den omfattande jakten har vargstammen bara minskat marginellt.
– Trots den höga dödligheten har de spridit sig västerut, till Oregon och Washington. Utan jakt hade de kanske återerövrat halva västra USA vid det här laget! Vi hade sannolikt haft vargar i norra Kalifornien, och långt ner i Colorado.

Det här rapporterar TT, Tidningarnas Telegrambyrå.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser