Delegation ersätter nämnd

En viltförvaltningsdelegation ska inrättas under länsstyrelsen på Gotland, med landshövdningen som ordförande. Det har regeringen bestämt efter ändringar i viltvårdsförordningen. Delegationen kommer att ersätta den nuvarande viltvårdsnämnden.

Delegationen beräknas sammanträde första gången under mars månad. Till skillnad från nämnden kommer man att få befogenheter att besluta om övergripande riktlinjer. Dessutom kommer delegationen att delvis ha en annan sammansättning. Fem politiskt tillsatta ledamöter ska ingå, samt representanter för bland annat trafiksäkerhet, jakt och viltvård och naturvård.
Det uppger www.helagotland.se.

– Frågor som kommer att kunna tas upp i viltvårdsdelegationen är ersättningar enligt viltskadeförordningen. Det kan röra sig om bidrag som betalas ut till lantbrukare för skador på grödor, eller till fiskerinäringen för sälsskador på fiskeredskap. Även en viss skyddsjakt kan förekomma. I övrigt är det övergripande frågor om vitlvård som kommer att hanteras av delegationen, berättar Karin Fager, chef på länsstyrelen och ansvarig för området, i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser