Delegation ersätter nämnd

En viltförvaltningsdelegation ska inrättas under länsstyrelsen på Gotland, med landshövdningen som ordförande. Det har regeringen bestämt efter ändringar i viltvårdsförordningen. Delegationen kommer att ersätta den nuvarande viltvårdsnämnden.

Delegationen beräknas sammanträde första gången under mars månad. Till skillnad från nämnden kommer man att få befogenheter att besluta om övergripande riktlinjer. Dessutom kommer delegationen att delvis ha en annan sammansättning. Fem politiskt tillsatta ledamöter ska ingå, samt representanter för bland annat trafiksäkerhet, jakt och viltvård och naturvård.
Det uppger www.helagotland.se.

– Frågor som kommer att kunna tas upp i viltvårdsdelegationen är ersättningar enligt viltskadeförordningen. Det kan röra sig om bidrag som betalas ut till lantbrukare för skador på grödor, eller till fiskerinäringen för sälsskador på fiskeredskap. Även en viss skyddsjakt kan förekomma. I övrigt är det övergripande frågor om vitlvård som kommer att hanteras av delegationen, berättar Karin Fager, chef på länsstyrelen och ansvarig för området, i ett pressmeddelande.

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser