Definitivt ja till vildsvinsfällor

Kammarrätten har tidigare gett Naturvårdsverket tydlig bakläxa i två ärenden som gäller beslut om vildsvinsfällor. Högsta Förvaltningsdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd vilket innebär at båda domarna vunnit laga kraft och är således slutgiltiga. Hanteringen av vildsvinsfällorna har blivit till ett stort bakslag för Naturvårdsverket och en seger för jägarna och tillverkarna av fällor.

Evald Hellgren uppfinnare och tillverkare av vildsvinsfällor skriver till Jaktjournalen och kommenterar domen:

Naturvårdsverket har ett uppdrag av Regeringen att handlägga ärenden om typgodkännande av fångstredskap.

Jag har tidigare överklagat två av verkets beslut. Det ena gällde återkallande av ett typgodkännande avseende vildsvin i en fälla -Sinkabirum L112. Det andra gällde verkets beslut att kringgärda ett typgodkännande av en vildsvinsfälla – Sinkabirum L119 – med så långtgående restriktioner att fällan i praktiken inte skulle kunna användas.

I Kammarrätten förlorade verket båda målen. Två förluster av två möjliga.

Utslagen visar att Naturvårdsverket argument och lagtolkning i målen har underkänts av de högre rättsinstanserna. Det är således uppenbart att verket- med nuvarande ledning och handläggare – har stora brister ifråga om jaktlig och juridisk kompetens. Jag menar att dessa är så stora att det finns anledning att ifrågasätta om myndigheten klarar av att hantera sitt regeringsuppdrag på ett rättssäkert sätt.

Lars Erik Lundgren, Lotinfällan, skriver i en kommentar till Högsta förvaltningsdomstolens beslut:

Nu är äntligen striden över det har nästan exakt tagit sju år.

Kostnaderna för staten måste vara enorma, totalt har vårt ärende passerat tio domstolar och två omfattande JO anmälningar, jag skulle uppskatta att statens jurister har sammanlagt jobbat i 1-2 år med ärendet.

Samhället är sjukt när intresseorganisationer kan gå in och styra på det här viset.

Vår handläggning är tillbaka på ruta ett igen och det nya typgodkännandet kommer inte skilja sig mycket från det som skrevs från början men som avdelningschefen vägrade att skriva under, och som i sin tur resulterade i att vi fick betala 175.000 kr i rättegångskostnader mot Svenska Jägareförbundet i Marknadsdomstolen.

Läs Högsta Förvaltningsdomstolens beslut.

AKTUELLT

Stövarjägare samlar in pengar mot barncancer

Växjö (JJ) Stövarjägare samlar in pengar för kampen mot barncancer. – Det har blivit en stor succé och vi kör den 3 februari i år. Vi siktar på att samla in kanske 100 000 kronor, säger en av initiativtagarna, Bengt Lindell i Jaktjournalens webbradio.

Uppdaterad: Jakt på en varg till i Dalarna

Dalarna (JJ) Skabbvargen som fälldes i Flatenreviret räknas inte in i licensen. Därför blir det jakt på en varg till. Men ambitionen har inte varit att tömma reviret, säger Jonas Bergman på länsstyrelsen i Jaktjournalens webbradio.

Nya rekordsiffror för Jaktjournalen

Kungsbacka (JJ) Utvecklingen går framåt för Jaktjournalen som idag kan presentera rekordsiffror både för tidningen och hemsidan. – Jättekul att landets jägare uppskattar det vi gör, säger chefredaktör Holger Nilsson.

Annonser