Debattinlägg: Manifestation stödjer de åtalade i Lillhärdalsfallet

Mora (JJ) Måndag den 3 november kl 08.00 arrangerar Folkaktionen för ny rovdjurspolitik en manifestation utanför tingsrätten i Mora. Detta för att stödja de åtalade som de menar utsatts för tjänstemannamissbruk.

 
Folkaktionen vill med denna manifestation stödja de fem åtalade i Lillhärdalsfallet i deras kamp mot tjänstemäns maktmissbruk och mot den samhällsfarliga lagstiftning som lett fram till detta rättsfall.
Åtalsrubriceringen är jaktbrott, grovt jaktbrott. Gärningen är kortfattat beskriven som att‚

• Wäppling – en av de fem och utrustad med GPS-hundhalsband – har spårat och förföljt varg samt ringat med snöskoter.
• De övriga fyra har samtidigt placerat sig på sådant sätt att ifall tillfälle skulle ges de har haft möjlighet att skjuta varg.
 
Det mest graverande i åklagarens påståenden är;
• Av dessa fyra s.k. passkyttar befinner sig en man 1,3 mil från platsen utan möjlighet att kommunicera med de övriga.
• Ingen av de andra tre har brukbart vapen med sig till platsen de befinner sig på.
•  Wäppling medför inget vapen på skotern. Han färdas huvudsakligen på vägarna som går några hundra meter från och på båda sidorna om ån. Där, på en av sidorna av ån, har 8 timmar tidigare en varg råkat passera. Wäppling har också två gånger varit ner till ån.
• Danska jaktgäster väntades nästa dag för en planerad bäverjakt. Detta var anledningen till att männen var ute och sökte bäverspår. Förhållandet med jaktgästerna är klarlagt och betvivlas inte enligt åklagaren.
 
Sökandet efter bäverspår ledde fram till att viltvårdare begärde in fem poliser med polisbil och polishelikopter. De begärde också och fick rätt att göra husrannsakan baserat på dessa skakiga grunder. Männen arresterades, fordon och deras hem genomsöktes och vapen och andra tillhörigheter beslagtogs. De satt sedan isolerade i 17 dagar innan de frisläpptes och förklarades misstänkta för grovt jaktbrott. Att myndigheterna sedan behövt 2,5 år för att utreda fallet är mycket otillfredsställande.

Hur kan allt detta hända i en rättsstat som Sverige?

Vi har med rovdjurens införande fått en lagstiftning som gör det kriminellt att vistas i skog och mark där t.ex. varg tidigare gått. Vargen går gärna samma stråk och vägar, speciellt på vintern, som vi människor använder. För dig och mig att följa en skoterled eller en skogsbilväg där en varg travat fram kan i ogynnsamma fall leda till att du och jag kan bli misstänkta för grovt jaktbrott.

Ett sådant fall skulle kunna vara följande. Att efter nysnö gå ut på toppfågeljakt med studsaren på axeln. Om en naturvårdare får syn på dig kan detta leda till att du blir misstänkt för att spåra varg vilket är förbjudet i lag. När du dessutom bär vapen, kan ditt tilltag leda till att du får samma ytterst inhumana behandling som de nu åtalade männen i det så kallade Lillhärdalsfallet har fått utstå.

Viltvårdare har getts befogenheter liknande polismans befogenhet, utan att ha motsvarande utbildning i polisiärt arbete. Vissa viltvårdare har också en romantisk inställning till rovdjur. Med detta följer ofta en mycket negativ inställning till jägare. Med dessa förutsättningar har rättssystemet bäddat för missgrepp.
 
Folkaktionen kräver att lagstiftningen förändras så att människor kan vistas i skog och mark utan att bli anklagade för grovt jaktbrott. Vi kräver också att tjänstemän, såväl lokalt som centralt, uppträder med vederbörlig opartiskhet och att de utbildas inom de områden de har att hantera. I det aktuella fallet märks tydligt en avsaknad av kunskap i ämnet jakt.
 
Om Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik
Folkaktionen är en landsomfattande och partipolitiskt obunden medlemsorganisation, med uppgift att verka för en rovdjurspolitik sådan att inga konflikter uppstår mellan stora rovdjur och människor, där de bor och bedriver sin verksamhet och näringar. Folkaktionen finansieras helt av medlemmarna och vi har inga skattefinansierade bidrag.
 
Sympatisörer med Folkaktionens manifestation inbjuds att delta. Vidare information finnas på www.folkaktionen.com
 
Mats Persson
ordförande i Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser