Debatt: Staten bryter mot grundlagsskyddet

Dagens debattinlägg är skrivet av jägareförbundet Rädda Jakten som är starkt kritiska till att staten exproprierar mark genom att härbärgera en vargstam som markägaren inte vill ha, som därmed förlorar intäkter.

Sakta men säkert har staten koncentrerat sig på och lyckats att vända tolkningen av grundlagsskyddet för markägare så att Miljöbalken står över Grundlagen genom att åberopa ”angeläget allmänt intresse”.

Äganderätten har därmed ändrats från att vara en rättighet till en skyldighet att hysa en helt oacceptabel och okontrollerad vargstam i länen som ingår i rovdjursbältet. Det innebär stora förluster i avkastning av i lag upptagna näringsgrenar.

På flera ställen i landet genomförs regelmässigt inventeringar av älgstammen. Länsstyrelsen i Värmland är en av dem som genomfört en sådan och funnit att vinterstammen per tusen hektar understiger tre älgar och därmed finns det egentligen ingen jaktbar älgstam kvar. Allt naturligtvis på grund av vargarnas härjningar.

Det man måste konstatera är att det fötts valpar i 29 revir och att dessa ska adderas till den vargstam som fanns vid inventeringstillfället. Det innebär enligt vedertagna beräkningar att ytterligare 116 vargar måste förses med föda kommande vinter. Från Rädda Jaktens sida anser vi att ”angeläget allmänt intresse” skall prövas vid varje enskilt tillfälle som detta åberopas och påstås föreligga. Så säger i vart fall lagen. Man kan inte i en sekundär lag eller föreskrift från en myndighet, hävda generellt undantag från en författning som klart anger att särskilda skäl skall redovisas.

Miljöbalken är inte tillämplig på inskränkning i äganderätten. Grundlagen upptar fyra näringsgrenar, jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt. Alltså är jakten en näringsgren som ska ge avkastning, något som staten nu berövat markägaren.

Det är inte skäligt att staten gör detta intrång i den äganderätt över vilken markägaren förfogar. Idag får markägaren finna sig i detta och han får ingen som helst ersättning för det inkomstbortfall han tvingas stå ut med. I det fall markägaren försöker få ersättning kommer beskedet att det inte finns pengar att ersätta honom med.

Det som under lång tid har skett och som fortfarande sker är att staten exproprierar mark för att avla fram och härbärgera en vargstam som markägaren inte vill ha. Om staten höll sig till lagen skulle de erbjuda ersättning för intrånget, men det gör man inte idag. Metoden är att staten bara tar för sig utan att förklara.

Rent rättsligt är det staten som självsvåldigt ändrar i markägarens brukningsrätt. Därför borde staten, vid något tillfälle, försöka förklara eller bevisa för markägarna att allt sker enligt gällande lagar, men så stor respekt har man inte i regeringskansliet för den del av befolkningen som lever på landsbygden och som oftast är markägare.

För varje år som går blir situationen allt mer infekterad och de organisationer som man rimligen skulle kunna vänta sig ett agerande ifrån håller tyst av rädsla för att deras bidrag ska reduceras.

Frågan är idag, vem som ska ta tag i problemet. Detta är något som RJ funderar mycket på just nu.

Wincent Kvarnrud och Mats Eriksson, Rädda Jakten, RJ

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser