Debatt: Staten bryter mot grundlagsskyddet

Dagens debattinlägg är skrivet av jägareförbundet Rädda Jakten som är starkt kritiska till att staten exproprierar mark genom att härbärgera en vargstam som markägaren inte vill ha, som därmed förlorar intäkter.

Sakta men säkert har staten koncentrerat sig på och lyckats att vända tolkningen av grundlagsskyddet för markägare så att Miljöbalken står över Grundlagen genom att åberopa ”angeläget allmänt intresse”.

Äganderätten har därmed ändrats från att vara en rättighet till en skyldighet att hysa en helt oacceptabel och okontrollerad vargstam i länen som ingår i rovdjursbältet. Det innebär stora förluster i avkastning av i lag upptagna näringsgrenar.

På flera ställen i landet genomförs regelmässigt inventeringar av älgstammen. Länsstyrelsen i Värmland är en av dem som genomfört en sådan och funnit att vinterstammen per tusen hektar understiger tre älgar och därmed finns det egentligen ingen jaktbar älgstam kvar. Allt naturligtvis på grund av vargarnas härjningar.

Det man måste konstatera är att det fötts valpar i 29 revir och att dessa ska adderas till den vargstam som fanns vid inventeringstillfället. Det innebär enligt vedertagna beräkningar att ytterligare 116 vargar måste förses med föda kommande vinter. Från Rädda Jaktens sida anser vi att ”angeläget allmänt intresse” skall prövas vid varje enskilt tillfälle som detta åberopas och påstås föreligga. Så säger i vart fall lagen. Man kan inte i en sekundär lag eller föreskrift från en myndighet, hävda generellt undantag från en författning som klart anger att särskilda skäl skall redovisas.

Miljöbalken är inte tillämplig på inskränkning i äganderätten. Grundlagen upptar fyra näringsgrenar, jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt. Alltså är jakten en näringsgren som ska ge avkastning, något som staten nu berövat markägaren.

Det är inte skäligt att staten gör detta intrång i den äganderätt över vilken markägaren förfogar. Idag får markägaren finna sig i detta och han får ingen som helst ersättning för det inkomstbortfall han tvingas stå ut med. I det fall markägaren försöker få ersättning kommer beskedet att det inte finns pengar att ersätta honom med.

Det som under lång tid har skett och som fortfarande sker är att staten exproprierar mark för att avla fram och härbärgera en vargstam som markägaren inte vill ha. Om staten höll sig till lagen skulle de erbjuda ersättning för intrånget, men det gör man inte idag. Metoden är att staten bara tar för sig utan att förklara.

Rent rättsligt är det staten som självsvåldigt ändrar i markägarens brukningsrätt. Därför borde staten, vid något tillfälle, försöka förklara eller bevisa för markägarna att allt sker enligt gällande lagar, men så stor respekt har man inte i regeringskansliet för den del av befolkningen som lever på landsbygden och som oftast är markägare.

För varje år som går blir situationen allt mer infekterad och de organisationer som man rimligen skulle kunna vänta sig ett agerande ifrån håller tyst av rädsla för att deras bidrag ska reduceras.

Frågan är idag, vem som ska ta tag i problemet. Detta är något som RJ funderar mycket på just nu.

Wincent Kvarnrud och Mats Eriksson, Rädda Jakten, RJ

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser