Debatt: Öppet brev till Sveriges EU parlamentariker

Som ansvarskännande EU medborgare, jägare och sportskytt känner jag att jag måste delge mina tankar, slutsatser och farhågor runt hanterandet av EU kommissionens förslag till nytt vapendirektiv. Med detta exempel vill jag belysa den djupa oro jag känner för demokratins framtid inom EU och i förlängningen även Sverige.

Arkivfoto: Per Jonson

Hade förslaget föregåtts av en konsekvensanalys hade det inte blivit verklighet. Det hade förpassats till papperskorgen som orealistiskt eller återkommit i reviderad form. Nu frångick man sina egna rutiner i kommissionen med hänvisning till att ett beslut måste fattas snabbt, på grund av hotet från terrorism.

Kommissionens minst sagt tvivelaktiga agerande är ett faktum som under behandlingen av ärendet framstått med oantastlig tydlighet.

Genom falska påståenden och förvrängning av fakta från kommissionen blev förslaget föremål för behandling inom EU: s utskott. I stället för att återremittera förslaget till kommissionen för en konsekvensanalys – då det bevisligen inte längre var brådskande att fatta ett beslut – lägger man i stället ned ett enormt arbete på att förhandla om stora delar av förslaget.

Sedan händer det som förväntas hända vid en förhandling. De värsta delarna försvinner, nya delar tillkommer och texten omarbetas. Nu inträffar även något anmärkningsvärt.

Fokus flyttats under förhandlingarna från bekämpande av terrorism – som därmed försvinner från agendan – till att bli en ”hetsjakt” på lagliga vapenägare.

Tilläggas bör i det läget att det redan finns ett EU direktiv som reglerar deaktivering av vapen, men som inte följs.

Detta direktiv borde ha varit föremål för EU: s intresse, i stället för den fantasiprodukt som nu kostat pengar, kraft, energi och förlorade röster i kommande val.

Kompromissförslaget framstår som acceptabelt för parterna. På grund av att en process inletts känner man ett tvång att rösta ja till den kompromisslösning man förhandlat fram.

Det förslag som nu går till slutlig röstning kommer inte att ha någon som helst effekt när det gäller bekämpande av terrorism eller organiserad brottslighet.

Däremot riskerar det – om det går igenom – att medföra onödiga svårigheter för jägare och sportskyttar.

För oss betraktare utifrån – som har försökt hänga med i de minst sagt förvirrande turerna runt hanteringen av direktivet – framstår det som kristallklart att det hela tiden handlat om ren taktik från kommissionens sida.

Den inledande blufftaktiken med terroristhotet och vikten av snabba beslut kunde ha lyckades. Detta trots att det förslaget var väl tilltaget med omfattande och svåraccepterade åtgärder.

Om inte detta lyckades så visste man att EU: s interna rutiner skulle leda fram till en kompromisslösning via en förhandling. Målet med förhandlingen var säkerligen klart redan i planeringsskedet.

Det enda man behövde göra var att starta upp processen. Kommissionen använde en taktik som enklast kan beskrivas som ”falskspel” för att nå sitt mål.

Kommissionens val att inte genomföra en konsekvensanalys får med det perspektivet sin logiska förklaring.

Det faktum att ni parlamentariker sedan tillåter att kommissionens tjänstemän bryter mot EU:s interna regelverk går inte att försvara ur demokratisk synpunkt.

Om kompromissförslaget antas vid den slutliga röstningen är skendemokratin ett faktum. EU styrs då av tjänstemännen i kommissionen. Tjänstemän som har skapat egna spelregler, utan att behöva förklara sina dunkla motiv.

Det tänkta samspelet mellan tjänstemän och politiker fick inte en ärlig chans på grund av kommissionens ”falskspel”.

Objektivitet, fakta och sanning var det första offren i och med att konsekvensanalysen inte genomfördes.

Tjänstemän från Sverige har fått stort inflytande på kommissionens förslag. Dessa tjänstemän har även anlitats som ”experter” vid handläggningen av direktivet i EU.

Samma tjänstemän kommer enligt inrikesministern att ingå i den expertgrupp som ska behandla direktivet om det ska implementeras i Svensk lagstiftning.

Det odemokratiska sätt man hanterat förslaget på inom EU riskerar därför med stor sannolikhet att få en fortsättning i Sverige.

Här liksom i EU litar ni beslutsfattare på de uppgifter som ni matas med från dessa tjänstemän.

En fungerande demokrati förutsätter att ni politiker får ett objektivt beslutsunderlag för er bedömning, innan ni fattar era inledande beslut om hur ett ärende ska behandlas.

Följs inte de regelverk som skapats för att säkerställa just detta – lagar, förordningar och föreskrifter – gäller bara en regel.

Gör om och gör rätt och återkom med ett reviderat beslutsunderlag eller förkasta förslaget.

 

Leif Hagberg

EU medborgare, jägare och sportskytt.

 

0 kommentarer

AKTUELLT

Vinn älgjakt i Ströms Vattudal

Drömmer du om att få uppleva älgjakt när den är som bäst. Tveka då inte att anmäla dig till Jaktjournalens Vinnarjakt i Ströms Vattudal i slutet av september. Vi lottar ut fem platser till våra prenumeranter.

Vill starta unikt björnhägn för hundträning

Ljusdal (JJ) Ralph Persson har stora visioner inför 2018. Om allt går enligt planerna slår han i vår upp portarna för det första svenska träningshägnet för björnhundar där det inte blir något stängsel mellan björnar och hundar.

Åtal i jaktbrottshärvan skjuts upp

Umeå (JJ) Åtalet mot de två jaktbrottsmisstänkta personerna som misstänkts för att ha försökt stjäla orkidéer i Stekenjokk tidigare i sommar dröjer. Åklagare menar att utredningen är omfattande och man ligger ungefär mitt i utredningsarbetet.

Jessica plåtade den vita älgen – igen

Munkedal (JJ) 24-åriga Jessica Hemlin har blivit berömd för sina möten med den vita och ståtliga älgtjuren i Munkedal. På måndagen var det dags igen - älgen dök upp alldeles utanför Jessicas hem och lät sig fotograferas.

Befarar rekordår för fästingsmitta

Kungsbacka (JJ) Läkare räknar med att 2017 blir ett rekordår i Västra Götaland i antalet personer som smittas av den fästingburna och fruktade hjärnhinneinflammationen TBE.

Vit sändarlös mårdhund infångad

Råneå (JJ) Under sommaren har en vit mårdhund synts till i Råneå, ett samhälle tre mil nordost om Luleå. Mårdhunden observerades av flera personer, bland annat inne i villaområden. Foton togs och det visade sig att djuret tillhör Mårdhundsprojektet, men tappat sin sändare.

Annonser