Debatt om skjutbanor i Boden

BODEN (JJ). Man ska fortsätta utreda frågan kring en samlad skytteverksamhet i Boden. Det har fullmäktige beslutat efter en lång debatt.

Kommunen har ingått ett avtal med Försvarsmakten som tillåter ett civilt utnyttjande av skjutbanorna i Rödberget. Det här avtalet slöts i december. 
Men nyttjanderätten gäller bara en vardagskväll i veckan och under helgerna. Avtalet sträcker sig från maj till augusti. 

Socialdemokraterna är kritiska till överenskommelsen med Försvarsmakten Och Torbjörn Lidberg, S, och Glenn Blom, S, har lämnat in en motion i augusti förra året där man föreslog att kommunen ska verkställa ett beslut som fullmäktige tidigare fattat om att bygga banor för älgskytteprov, skeet och trappskytte.
Men den styrande alliansen menar att motionen redan är tillgodosedd genom det avtal som finns med försvaret. Socialdemokraterna håller dock inte med om detta. 

Lidberg ser avtalet som en nödlösning. 
– Det är skamligt att vi i en militärstad som Boden måste åka till grannkommunen  för att kunna göra skjutprov för älgjakt, säger Torbjörn Lidberg till Norrbottens-Kuriren.

Och Göran Ahlman, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tycker att Socialdemokraterna ägnade sig åt att svartmåla avtalet. Han pekade också på att det finns en muntlig överenskommelse med försvaret. 
– Civila får tillgång till skjutbanorna så fort de är lediga, säger Ahlman.

Efter ajournering enades fullmäktige om att motionen delvis var tillgodosedd genom det avtal som slutits med Försvarsmakten. Men det togs ett beslut att kultur- och fritidsnämnden, tillsammans med berörda föreningar, ska fortsätta arbeta för ett samlat skytte i Boden. 
Det här uppger Norrbottens-Kuriren.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser