Debatt om skjutbanor i Boden

BODEN (JJ). Man ska fortsätta utreda frågan kring en samlad skytteverksamhet i Boden. Det har fullmäktige beslutat efter en lång debatt.

Kommunen har ingått ett avtal med Försvarsmakten som tillåter ett civilt utnyttjande av skjutbanorna i Rödberget. Det här avtalet slöts i december. 
Men nyttjanderätten gäller bara en vardagskväll i veckan och under helgerna. Avtalet sträcker sig från maj till augusti. 

Socialdemokraterna är kritiska till överenskommelsen med Försvarsmakten Och Torbjörn Lidberg, S, och Glenn Blom, S, har lämnat in en motion i augusti förra året där man föreslog att kommunen ska verkställa ett beslut som fullmäktige tidigare fattat om att bygga banor för älgskytteprov, skeet och trappskytte.
Men den styrande alliansen menar att motionen redan är tillgodosedd genom det avtal som finns med försvaret. Socialdemokraterna håller dock inte med om detta. 

Lidberg ser avtalet som en nödlösning. 
– Det är skamligt att vi i en militärstad som Boden måste åka till grannkommunen  för att kunna göra skjutprov för älgjakt, säger Torbjörn Lidberg till Norrbottens-Kuriren.

Och Göran Ahlman, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tycker att Socialdemokraterna ägnade sig åt att svartmåla avtalet. Han pekade också på att det finns en muntlig överenskommelse med försvaret. 
– Civila får tillgång till skjutbanorna så fort de är lediga, säger Ahlman.

Efter ajournering enades fullmäktige om att motionen delvis var tillgodosedd genom det avtal som slutits med Försvarsmakten. Men det togs ett beslut att kultur- och fritidsnämnden, tillsammans med berörda föreningar, ska fortsätta arbeta för ett samlat skytte i Boden. 
Det här uppger Norrbottens-Kuriren.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser