Debatt: Nu måste jaktfrågorna lösas

Sverigedemokraterna hävdar i dagens debattartikel att en lokalt förankrad viltvårdsmyndighet bör ta över Naturvårdsverkets ansvar för jaktfrågorna.

  Vi i Sverigedemokraterna har nått slutsatsen att en lokalt förankrad viltvårdsmyndighet bör ta över Naturvårdsverkets ansvar för jaktfrågorna. I länen med hög koncentration av rovdjur i mellersta förvaltningsområdet finns en enorm frustration över det man upplever som oförståelse, arrogans och maktfullkomlighet från Naturvårdsverkets sida.

Nyligen tog representanter för länen och samverkansrådet med åtta landshövdingar i spetsen initiativ till ett balanserat förslag om ett begränsat antal vargföryngringar, vilket kördes över av Naturvårdsverket. Detta aktualiserar jaktlagsutredningens förslag om en ny myndighet som kan fokusera på jaktfrågorna och som på ett mer effektivt och smidigt sätt kan förvalta länens vilt- och rovdjursstammar. 

Koncentrationen av varg är alarmerande i västra delen av Svealand, med en revirtäthet på en liten begränsad nationsyta, som kanske saknar motstycke någonstans i världen. Många har svårt att förstå ambitionen att sträva mot en exceptionellt hög koncentration av varg i människors närhet, vilket bisarrt nog verkar vara en populär idé i Stockholm. Vargen har nu blivit ett ständigt gissel och orosmoment för jägare och tamdjursägare. Bara i Värmland har fem hundar dödats av varg under oktober och november, men det är bara en del av problematiken som Naturvårdsverket vägrar ta till sig.

Den som inte har empatin att sätta sig in i de utsatta djurägarnas situation kanske borde fundera över att besöka och tala med människorna och sätta sig in i de berörda bygdernas verklighet och vardagsproblem.   Jakt och viltförvaltning är en viktig fråga för många människor i stora delar av landet och bör inte hanteras av en stor statlig myndighet med så många olika ansvarsområden.

Ansvaret bör ligga på en renodlad myndighet för jaktfrågor. Det skulle tillföra en landsbygdsförankring som skapar underlag för en bättre dialog med regionala myndigheter, jägarorganisationer och landsbygdsbor i övrigt.   Frågan aktualiserar för övrigt det faktum att sprickan håller på att växa mellan stad och landsbygd. Vi i Sverigedemokraterna vill verka för en myndighetsutövning som håller ihop Sverige och en ny jaktmyndighet ser vi som en del i denna strategi.

Ingen bör för övrigt underskatta vårt engagemang i frågan och vår starka ställning i Riksdagen ger oss just nu utmärkta möjligheter att driva denna fråga.    

Runar Filper, jaktpolitisk talesman (SD)
Anders Forsberg, landsbygdspolitisk talesman (SD)
Jonas Millard, distriktsordförande Örebro län (SD)
Jenny Nordahl, distriktsordförande Dalarna-Västmanland län (SD)
Roger Hedlund, distriktsordförande Gävleborgs län (SD)  

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser