Debatt: När ska vi fråga ungdomarna vad de tycker?

Skolverket har skickat in ett förslag till regeringen gällande förändring av naturbruksprogrammet på gymnasiet. Flera aktörer såsom Hushållningssällskapets Förbund, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveriges Jordägareförbund och Naturbruksskolornas Förening har uttalat sig starkt mot förslaget och förordar att det avslås helt.

Det är ingen som verkar fråga ungdomarna vad de vill när det gäller naturbruksgymnasieutbildningar. Arkivfoto: Per Jonson

Förslaget innebär bland annat att det kommer att bli svårare att skaffa sig särskild behörighet för att läsa vidare på högskola och universitet. Och att nuvarande utbildningar inom jakt, viltvård, fiske, vattenvård, natur och äventyr tas bort.

Dessa utbildningar ligger idag samlade under inriktningen Skog och om regeringen går på Skolverkets linje, kommer de att avvecklas. Inte heller branschens önskan om en egen inriktning ”Naturturism”ser ut att gå i uppfyllelse. Det går helt stick i stäv med regeringens satsning för att stärka svensk turismexport.

Vi talar alltså om intresset för den svenska naturen och vår landsbygdsutveckling, inte enbart en nationell inriktning för gymnasieungdomar. Vi talar om en framtid där vår natur med dess biologiska mångfald och hållbarhet bör stå i fokus och där vi bör värna om en välutbildad och anställningsbar kommande generation. För att bli en duktig entreprenör behöver ungdomarna en bred bas att stå på.

Allt från artkunskap, service, social träning, svensk naturhistoria, m.m. De får dessutom praktiska kunskaper i motor-och röjmotorsåg, ATV och traktorkörkort för att kunna förvalta våra naturresurser. Det kommer alltid att stärka dessa elever i deras framtida yrkesval oavsett var de väljer att arbeta inom den gröna näringen.

Besluten fattas av oss som sedan länge gått ut gymnasiet. Jag vågar mig på en gissning att större delen av de ungdomar som läser inriktningen Skog eller fördjupningsområdet naturvetenskap idag, inte känner till Skolverkets intentioner eller vad det får för konsekvenser för deras efterkommande skolkamraters möjligheter om förslaget går igenom.

Vi har ett uppdrag att öka attraktionskraften för naturbruksprogrammet hos ungdomar och det satsas stora medel på olika projekt.  Jag gör det bland annat genom devisen ”Ditt val – din framtid”. Ord som till syvende och sist inte gäller när vi avgör deras val innan de ens har fått möjlighet att fatta dem.

Så jag ställer frågan igen – när ska vi fråga ungdomarna vad de tycker?

 

Annie Hedberg

Projektledare ”Attraktionskraft Naturbruk”
Naturbruksskolornas Förening
Informatör, Öknaskolans Naturbruksgymnasium

0 kommentarer

AKTUELLT

Vinn älgjakt i Ströms Vattudal

Drömmer du om att få uppleva älgjakt när den är som bäst. Tveka då inte att anmäla dig till Jaktjournalens Vinnarjakt i Ströms Vattudal i slutet av september. Vi lottar ut fem platser till våra prenumeranter.

Björndel hittad vi gruva

Skellefteå (JJ) Under förmiddagen fick polisen i Skellefteå ett samtal om att man hittat delar av en björn nära en gruva i Västerbotten.

Mårdhund och bisam skadedjur i Finland

Finland (JJ) EU har lagt till mårdhund och elva andra djurarter i sin lista med invasiva främmande djurarter som ska bekämpas. Av djurarterna i Finland lades även bisam på listan, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Annonser