Debatt: När ska vi fråga ungdomarna vad de tycker?

Skolverket har skickat in ett förslag till regeringen gällande förändring av naturbruksprogrammet på gymnasiet. Flera aktörer såsom Hushållningssällskapets Förbund, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveriges Jordägareförbund och Naturbruksskolornas Förening har uttalat sig starkt mot förslaget och förordar att det avslås helt.

Det är ingen som verkar fråga ungdomarna vad de vill när det gäller naturbruksgymnasieutbildningar. Arkivfoto: Per Jonson

Förslaget innebär bland annat att det kommer att bli svårare att skaffa sig särskild behörighet för att läsa vidare på högskola och universitet. Och att nuvarande utbildningar inom jakt, viltvård, fiske, vattenvård, natur och äventyr tas bort.

Dessa utbildningar ligger idag samlade under inriktningen Skog och om regeringen går på Skolverkets linje, kommer de att avvecklas. Inte heller branschens önskan om en egen inriktning ”Naturturism”ser ut att gå i uppfyllelse. Det går helt stick i stäv med regeringens satsning för att stärka svensk turismexport.

Vi talar alltså om intresset för den svenska naturen och vår landsbygdsutveckling, inte enbart en nationell inriktning för gymnasieungdomar. Vi talar om en framtid där vår natur med dess biologiska mångfald och hållbarhet bör stå i fokus och där vi bör värna om en välutbildad och anställningsbar kommande generation. För att bli en duktig entreprenör behöver ungdomarna en bred bas att stå på.

Allt från artkunskap, service, social träning, svensk naturhistoria, m.m. De får dessutom praktiska kunskaper i motor-och röjmotorsåg, ATV och traktorkörkort för att kunna förvalta våra naturresurser. Det kommer alltid att stärka dessa elever i deras framtida yrkesval oavsett var de väljer att arbeta inom den gröna näringen.

Besluten fattas av oss som sedan länge gått ut gymnasiet. Jag vågar mig på en gissning att större delen av de ungdomar som läser inriktningen Skog eller fördjupningsområdet naturvetenskap idag, inte känner till Skolverkets intentioner eller vad det får för konsekvenser för deras efterkommande skolkamraters möjligheter om förslaget går igenom.

Vi har ett uppdrag att öka attraktionskraften för naturbruksprogrammet hos ungdomar och det satsas stora medel på olika projekt.  Jag gör det bland annat genom devisen ”Ditt val – din framtid”. Ord som till syvende och sist inte gäller när vi avgör deras val innan de ens har fått möjlighet att fatta dem.

Så jag ställer frågan igen – när ska vi fråga ungdomarna vad de tycker?

 

Annie Hedberg

Projektledare ”Attraktionskraft Naturbruk”
Naturbruksskolornas Förening
Informatör, Öknaskolans Naturbruksgymnasium

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser