Debatt: En lokalt förankrad jaktpolitik

Riksdagen fattade i december 2013 det beslut som syftade till att utveckla regionaliseringen av rovdjursförvaltningen. Delegering nedåt och beslutsfattande närmare människorna som bor och lever i verkligheten är nödvändigt för att nå acceptans för besluten. Men Naturvårdsverkets regionala delegering har kommit på skam.

I Västra Svealand råder en stor överkoncentration av varg, vilken blir större ju längre västerut man kommer. Förslaget från Naturvårdsverket, som öppnar för att minska koncentrationen av varg i denna del av Sverige, ser vid en första anblick godtagbart ut för jägare och tamdjursägare. Men låt oss ändå reflektera? Koncentrationen av varg i den västra delen av Svealand, kommer enligt Naturvårdsverkets förslag efter avskjutning att vara procentuellt på samma nivå som tidigare i jämförelse med övriga län.

Naturvårdsverkets beslut är därför problematiskt, i och med att hänsyn inte tagits till flera läns överkoncentration. För Värmlands del föreslog Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation 5-7 föryngringar, medan Naturvårdsverket ändå anser att det skall finnas 11 föryngringar, vilket kan betyda 110 vargar. Naturvårdsverket verkar inte ha lyssnat vare sig på viltförvaltningsdelegationer eller på samverkansrådet (de åtta landshövdingarna) i mellersta förvaltningsområdet.

Licensjakt är positivt, men en oproportionerligt stor andel varg bedöms av Naturvårdsverket vara gynnsam bevarandestatus i Värmland, vilket är oroväckande för värmländska landsbygdsnäringar. Förslaget till miniminivåer är centralstyrt och rimmar inte bra med att rovdjursförvaltningen ska regionaliseras. Jakt i vinter är oundvikligt, men koncentrationen kommer fortfarande att ligga på framför allt Värmland och Dalarna. Genom att inte ta hänsyn till viltförvaltningsdelegationernas eller landshövdingarnas förslag på miniminivåer så reducerar man inte den problematiken.

Man måste vara lyhörd för vad befolkningen kan acceptera. I skogsbygderna har man alltid kunnat idka friluftsliv, hållit tamboskap och kunnat jaga det villebråd man förvaltat genom årtiondena. Man har kunnat känna trygghet i sina fritidssysslor och för sina jakthundar. Nu har tiderna förändrats och många är förbittrade över det ointresse myndigheterna visar och över beslut fattade av tjänstemän som bor långt från vargrevir. Djurägare känner otrygghet och jägare är frustrerade över att viltet minskat dramatiskt och över att man inte längre kan bedriva löshundsjakt.

Vargens naturliga utbredningsområde i hela förvaltningsområdena borde ha varit avgörande när man gjorde fördelningen, i stället för ge länen miniminivåer med fortsatt oproportionerligt stor koncentration i flera län.

Vi tror att en ny myndighet som tar över jaktfrågorna skulle kunna effektivisera ärendegången och minska centralstyrningen från Naturvårdsverket. Den regionalisering av jakten som skulle bli verklighet har inte infriat de förväntningar som jägare och landsbygdsbefolkning hade hoppats på. En ny övergripande myndighet skulle kunna fortsätta den nödvändiga regionaliseringen, men med mindre centralstyrning.

Runar Filper (SD) Jaktpolitisk talesperson

Anders Forsberg (SD) Landsbygdspolitisk talesperson

AKTUELLT

Stängda viltövergångar stoppar älgar i Långed

Nordmaling (JJ) Älgarna som kommer vandrande till Långed kan inte fortsätta över E4:an och ned till kusten. Trafikverket har stängt tre viltövergångar för att hindra renar att komma ut på vägen. – Älgarna blir fångade och jagade, säger jägaren Henning Hallström.

Prisvärda nykomlingar från F.A.I.R.

Italienska F.A.I.R. fortsätter att erbjuda nyheter på hagelmarknaden. F.A.I.R. Game och F.A.I.R. Light. Light kan ses som en mindre kopia av Game. Både kolv och pipset har kortats. Viktskillnaden är två hekto. Inte mycket kan tyckas men efter en dag i skogen eller på fjället blir det skillnad. Båda bössorna är gedigna och välarbetade. Dessutom prisvärda.

Malmbäckaren Foxii – En av hamiltonrasens främsta rävhundar!

Att vara 20 år och ha en egen stövare tillhör ovanligheterna. Att hunden också är champion är ändå mer sällsynt. För Jesper Karlsson, Kville och hans hamiltontik SE J (RÄV)CH Malmbäckaren Foxii är det inga konstigheter. Stövarjakten har legat varmt om hjärtat sedan barnsben och sedan han köpte Foxii har jakten gått som på räls.

Utredning hotar jakthundsträning

Nyligen presenterade regeringen ett förslag till ny djurskyddslag, ett förslag som berör jakthundsträning och jakt på flera punkter. Men i dagsläget är det oklart hur djurskyddslagen ändras, först ska en remiss behandlas av lagrådet.

Lider svenska jägaren av restviktsneuros eller…?

Vi har nog alla suttit i den där jaktstugan eller vad det nu är, när kalibrar och kulor kommit på tal. Ni vet, helt plötsligt är alla experter och vet exakt vad som biter bäst på älgar, vildsvin och björnar. I bland kanske med en rätt ringa erfarenhet?

Annonser