Debatt: Älghundklubben kritisk till vargförvaltningen!

När nu årets vargjakt är avslutad och 19 av 20 vargar som tilldelats är skjutna kan vi konstatera att någon minskning av den population av varg som finns i Sverige inte har skett.


Med de inventeringsresultat som finns förhand  har vargstammen i enbart Värmland ökat från sextio till etthundratjugo individer. Detta innebär att mer än hälften av det av Sveriges riksdag beslutade antalet vargar att vi ska ha finns i ett landskap.  

Om vi fortsättningsvis ska ha en livskraftig vargstam, vilket vi genom olika beslut blivit tvingade att acceptera, måste denna fördelas över hela landets yta. Det är inte demokratiskt rättvist att låta två tredjedelar av Sverige slippa de problem som det innebär att hysa landets vargar.

När man hör miljöministern hävda att vargen behövs för att vi ska komma tillrätta med vildsvinsproblemet får han väl se till att vargen kommer dit där vildsvinen finns, så är det inte idag. Problemet lär dock kvarstå eftersom forskarna hävdar att vargen, enligt tillgängliga studier, inte gärna angriper vildsvin.  

Att statistiskt hävda att fler jakthundar dödas i trafiken och av jägarna själva genom vådaskott, än av varg, är att läsa statistik som fan läser bibeln, det finns idag enligt obekräftade uppgifter ca 250 vargar, våra vägar trafikeras av flera miljoner bilar och ca 300.000 jägare bedriver jakt årligen.

Procentuellt sett dödas ofantligt många fler hundar av varg, detta måste även den mest inbitne representant för de intressen som till varje pris vill ha en större vargpopulation utan svårighet begripa.  

Vi kan också konstatera att när en varg blir skjuten hanterar polismyndigheterna ärendena olika även om jägarna har följt de bestämmelser och lagar som de har att rätta sig efter. I ett län blir man konsekvent delgiven misstanke om grovt jaktbrott medan man i ett annat län direkt avskriver ärendet. Här måste till en förändring så att alla behandlas lika inför lagen.  

Vargstammens storlek måste snarast återställas till den beslutade nivån om vi fortsättningsvis genom vår verksamhet ska kunna medverka i förvaltningen av en älgstam, som har ett betydligt högre ekonomiskt värde än vad vargen någonsin kommer att uppnå.

Varje år ger älgen en avkastning av ca 15 000 ton kött av en kvalité som skall jämföras med ekologiskt nötkött. Denna volym motsvarar 12 procent av nötköttsproduktionen i Sverige, är tre gånger mer än produktionen av fårkött och tio gånger mer än renköttsproduktionen.  

När sedan våra motståndare hävdar att besluten om vargens framtid i Sverige ska tas i Bryssel är måttet rågat. Dessa beslut måste tas på lokal nivå, närmare de som berörs, exempelvis genom viltförvaltningsdelegationerna    

Svenska Älghundklubben
Rovdjurskommittén     

0 kommentarer

AKTUELLT

Uppdaterad: Rialavarg påskjuten

Riala (JJ) Vid lunchtid idag avlossades skott mot den varg som det bedrivs skyddsjakt på i Rialaområdet norr om Stockholm. Eftersök har genomförts och vargen träffades inte.

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser