Därför slopas lodjursjakten i Örebro län

Örebro (JJ) För få kvalitetssäkrade föryngringar. Det är anledningen att Länsstyrelsen i Örebro inte kommer bevilja någon licensjakt på lodjur i länet i vinter.

Inventeringsresultatet i länet visar att endast åtta föryngringar konstaterats. Det är färre än länets miniminivå på nio familjegrupper (hona med ungar).

Enligt länsstyrelsen i länet har Naturvårdsverket kontaktats för att få till en förändring av miniminivån. Men någon sådan förändring kommer inte påverka årets beslut. Tidigast 2020 kommer en förändring ske.

Under 2017 års licensjakt sköts ett lodjur i Örebro län.

 

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser