Dåligt väder försvårade fjolårets järvinventering

Luleå (JJ) Länsstyrelsens inventering av järv i Norrbotten i vintras resulterade i att endast 11 järvhonor med ungar kunde fastställas. Det är en markant minskning jämfört med i fjol, då 34 järvföryngringar hittades. För lo och kungsörn var resultaten mer beständiga, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Dåligt väder försvårade inventeringen av järv förra året i Norrbotttensjfjällvärld. ( Foto: istock)

– Ogynnsamma väderförhållanden med blida, regn och stormar under mars och april försvårade inventeringsarbetet avsevärt, säger Alexander Winiger, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsens fältenhet. Länsstyrelsen överväger nu att kommande säsong genomföra en mer omfattande spillningsinventering av järv än vad som tidigare skett. Målet är att individbestämma så många av länets järvar som möjligt.

Lodjursstammen stabil
Under vinterns lodjursinventering hittades 28 loföryngringar (honor med ungar) i länet. Enligt beräkningar från de tre senaste årens inventeringar finns det mellan 135 och 180 lodjur i länet. Likt under senare år hittades lofamiljerna främst i Tornedalen, södra inlandet och längs med fjällkedjan.

Fåtal vargar i länet
Enligt DNA-analys har minst en varg uppehållit sig i länet under en del av säsongen 2015/16. Ytterligare vargaktiviteter har kvalitetssäkrats av Länsstyrelsens fältpersonal i två olika områden. I samtliga fall handlar det om så kallade vandringsvargar som söker efter en partner och ett område där de kan etablera ett nytt revir.

Unikt fynd i Jokkmokksfjällen
I länets mer än 250 kända kungsörnsrevir kunde Länsstyrelsens personal konstatera 66 häckningar. Av dessa häckningar bedömdes 63 som lyckade, det vill säga att vi hittade levande ungar. En raritet upptäcktes i Jokkmokksfjällen, där inte mindre än tre kungsörnsungar kläckts i ett och samma bo, något som mycket sällan rapporteras i Norden.

Björnspillningsanalys pågår
Den spillningsinventering av björn som genomförts under hösten är nu avslutad. Tack vare allmänhetens stora insats har 1546 prover skickats in. Proverna analyseras nu vid Naturhistoriska riksmuseet och beräkningen av björnstammens storlek i länet kommer att kunna presenteras under 2017.

Fakta om rovdjursinventeringen
Länsstyrelsen i Norrbottens län inventerar årligen lo-, järv, och kungsörnsstammen i länet. Även vargobservationer dokumenteras. Björnstammens utveckling följs årligen genom den så kallade björnobsen samt vissa år även genom spillningsinventering (2010 och 2016). Syftet med inventeringarna är att få ett underlag för rovdjursförvaltningen i länet och för den rovdjursersättning som utgår till samebyarna.

AKTUELLT

Liten lodjursjakt i vinter

Kungsbacka (JJ) Det blir en historiskt liten lodjursjakt i Mellansverige i vinter. Endast 13 lodjur får skjutas i tre län. – Frågan är om det är vettigt att försöka hålla lostammen på den nivå som myndigheterna gör, säger Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Annonser