Cirka tio älgar per tusen hektar i södra Dalarna

DALARNA(JJ). I snitt finns det cirka tio älgar per tusen hektar i södra Dalarna. Det här visar sammanställningen av den flyginventering som gjorts i området.

Tommy Sander på Sveaskog, jaktansvarig för Bergslagen, säger till Jaktjournalen att trenden är att älgstammen har ökat stadigt i området de senaste fem åren.
– Tidigare års inventeringar har utförts som spillningsinventering. Det är svårt att fastställa tätheter av älg med den metoden utan man får se den som en trend, ungefär som älgobsen, säger Tommy Sander.

I området Garpenberg kunde man räkna till totalt 497 älgar vilket motsvarar 9,5 älgar per tusen hektar. Antalet tjurar uppgick till 177 stycken och det var 191 kor. 

I Grönsinka-By fanns det 299 älgar och det motsvarar 10,2 älgar per tusen hektar. Det fanns 97 tjurar inom området och lika många kor.

I Pinbo fanns det 410 älgar och det blir 12,6 älgar per tusen hektar. Antalet tjurar uppgick till 141 stycken och det fanns 170 kor. 

I området Stjärnsund räknade man till 665 älgar. Det ger 9,8 älgar per tusen hektar. Det fanns 194 tjurar och 294 kor.  

– Förra året inventerade vi Malinsbo-Kloten som ligger strax söder om det här området och de uppvisade ungefär samma resultat det vill säga tio älgar per tusen hektar, berättar Sofia Hammarskjöld, viltförvaltningsansavrig på Sveaskog, för Jaktjournalen. 

Tittar man på den vanligaste storleken på grupperna av älg som man fann under inventeringen så dominerar gruppen med två älgar, därefter kommer de ensamma älgarna och på tredje plats så finns gruppen med tre älgar.

– Nivån på älgstammen bestäms utifrån vad marken kan producera i foder. Det är viktigt att det är en balans mellan foderutbud och numrären på älgstammen. Vi vill ha så mycket vilt vi bara kan, bara det skogliga målet kan nås vilket innebär 1200-1500 oskadade huvudstammar av lämplig sort efter betesskadefri höjd, förklarar Sofia Hammarskjöld.  

– Vårt mål, liksom Jägareförbundets är att tjurstammen ska vara minst 40 procent, så den ser ju väldigt positivt ut i området, däremot är det nog viktigt att titta på åldersstrukturen bland tjurarna. Det är ganska många kor som går kvar med minst en kalv i vinterstam exempelvis i  området Grönsinka–By som toppar alla årets flyginventeringar med att mer än 80 procent av alla kor har minst en kalv kvar i vinterstam, säger hon.  

Sveaskog är för en förvaltning och beskattning av vargen.
– Vad gäller rovdjuren har Sveaskog ett övergripande mål att värna alla skogens värden, vilket innebär att det ska finnas plats för allt vilt, men för att mångfalden ska kunna bevaras är det viktigt att inte ett viltslag blir för dominant så att annat vilt inte har chans att existera. Därför är vi för en förvaltning och beskattning av vargen annars kan vi aldrig bevara mångfalden bland annat vilt, säger Sofia Hammarskjöld och fortsätter:

– Vi har många jägare och jaktföretagare på våra marker så därför är det viktigt att ha en kvalitativ och bra jaktbar älgstam och vi har också viltskådarföretag som både skådar rovdjur och älg, så därför måste vi hitta en godtagbar nivå som kan gynna alla. Naturligtvis är det ingen lätt uppgift, men det är vår ambition. Naturligtvis påverkar det förvaltningen av älgstammen, där det finns varg och björn måste vi också tillåta en högre älgstam.  

Totalt inventerades cirka 180 000 hektar mark i området Gävle-Dala södra. 
Sveaskog äger cirka en tredjedel av den marken. 

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Ingen vargjakt i norra Värmland?

Värmland (JJ) Länsstyrelsens ståndpunkt om vargpopulationen i norra Värmland har retat upp jägarnas representant i viltförvaltningsdelegationen, Lennart Johannesson. – Att kalla norra Värmland för spridningszon för varg till Dalarna är bedrövligt, säger Lennart Johannesson i Jaktjournalens webbradio.

Webbradio: Älg fälld i Jaktjournalens Vinnarjakt

Jämtland (JJ) Det går bra för jägarna i Jaktjournalens Vinnarjakt i Lidsjöberg i nordvästra Jämtland. På onsdagsförmiddagen fälldes en älg och Tomas Jonsson från Delsbo hade björn på sitt pass. Hör rapporten från jakten i Jaktjournalens webbradio.

Ännu en hund tagen av varg i gamla Rialareviret

Stockholm (JJ) På onsdagsmorgonen kom ytterligare en anmälan om en sällskapshund som blivit tagen av varg i det gamla Rialareviet. – Hundägaren säger att hon var bara någon meter från sin hund när vargen hoppade upp på stigen och tog den, berättar Mikael Pettersson vid polisen.

Varför väcker ni björnar, Brunberg?

Kungsbacka (JJ) En film på Youtube visar hur svenska forskare gräver ut och väcker en björn i vinteridet. Vi frågar Sven Brunberg på Skandinaviska björnforskningsprojektet varför de väcker björnar.

Vinnarjakt på gång

Lidsjöberg (JJ) I dag reser vi på Jaktjournalen till Ströms Vattudal för att spendera ett par jaktdagar tillsammans med fem taggade prenumeranter.

Annonser