Cirka tio älgar per tusen hektar i södra Dalarna

DALARNA(JJ). I snitt finns det cirka tio älgar per tusen hektar i södra Dalarna. Det här visar sammanställningen av den flyginventering som gjorts i området.

Tommy Sander på Sveaskog, jaktansvarig för Bergslagen, säger till Jaktjournalen att trenden är att älgstammen har ökat stadigt i området de senaste fem åren.
– Tidigare års inventeringar har utförts som spillningsinventering. Det är svårt att fastställa tätheter av älg med den metoden utan man får se den som en trend, ungefär som älgobsen, säger Tommy Sander.

I området Garpenberg kunde man räkna till totalt 497 älgar vilket motsvarar 9,5 älgar per tusen hektar. Antalet tjurar uppgick till 177 stycken och det var 191 kor. 

I Grönsinka-By fanns det 299 älgar och det motsvarar 10,2 älgar per tusen hektar. Det fanns 97 tjurar inom området och lika många kor.

I Pinbo fanns det 410 älgar och det blir 12,6 älgar per tusen hektar. Antalet tjurar uppgick till 141 stycken och det fanns 170 kor. 

I området Stjärnsund räknade man till 665 älgar. Det ger 9,8 älgar per tusen hektar. Det fanns 194 tjurar och 294 kor.  

– Förra året inventerade vi Malinsbo-Kloten som ligger strax söder om det här området och de uppvisade ungefär samma resultat det vill säga tio älgar per tusen hektar, berättar Sofia Hammarskjöld, viltförvaltningsansavrig på Sveaskog, för Jaktjournalen. 

Tittar man på den vanligaste storleken på grupperna av älg som man fann under inventeringen så dominerar gruppen med två älgar, därefter kommer de ensamma älgarna och på tredje plats så finns gruppen med tre älgar.

– Nivån på älgstammen bestäms utifrån vad marken kan producera i foder. Det är viktigt att det är en balans mellan foderutbud och numrären på älgstammen. Vi vill ha så mycket vilt vi bara kan, bara det skogliga målet kan nås vilket innebär 1200-1500 oskadade huvudstammar av lämplig sort efter betesskadefri höjd, förklarar Sofia Hammarskjöld.  

– Vårt mål, liksom Jägareförbundets är att tjurstammen ska vara minst 40 procent, så den ser ju väldigt positivt ut i området, däremot är det nog viktigt att titta på åldersstrukturen bland tjurarna. Det är ganska många kor som går kvar med minst en kalv i vinterstam exempelvis i  området Grönsinka–By som toppar alla årets flyginventeringar med att mer än 80 procent av alla kor har minst en kalv kvar i vinterstam, säger hon.  

Sveaskog är för en förvaltning och beskattning av vargen.
– Vad gäller rovdjuren har Sveaskog ett övergripande mål att värna alla skogens värden, vilket innebär att det ska finnas plats för allt vilt, men för att mångfalden ska kunna bevaras är det viktigt att inte ett viltslag blir för dominant så att annat vilt inte har chans att existera. Därför är vi för en förvaltning och beskattning av vargen annars kan vi aldrig bevara mångfalden bland annat vilt, säger Sofia Hammarskjöld och fortsätter:

– Vi har många jägare och jaktföretagare på våra marker så därför är det viktigt att ha en kvalitativ och bra jaktbar älgstam och vi har också viltskådarföretag som både skådar rovdjur och älg, så därför måste vi hitta en godtagbar nivå som kan gynna alla. Naturligtvis är det ingen lätt uppgift, men det är vår ambition. Naturligtvis påverkar det förvaltningen av älgstammen, där det finns varg och björn måste vi också tillåta en högre älgstam.  

Totalt inventerades cirka 180 000 hektar mark i området Gävle-Dala södra. 
Sveaskog äger cirka en tredjedel av den marken. 

AKTUELLT

Sörmländska mufflonflockar utslagna av vargar

Sörmland (JJ) Flocken av vargar och varghybrider slog ut en hel lokal population av mufflonfår norr om Katrineholm i Sörmland. – Samma sak hände i Sjundareviret, säger Anders Nilsson, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

Debatt: Länsstyrelsens kraschlandning

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsen har i vinter avlyst jaktområdet G2c inom Girjas sameby från 5 februari till 15 april. (Området är cirka fyra mil långt och omfattar cirka 27 000 hektar). Motiveringen, att ge renarna betesro, innebär att vinterjakten på ripa, främst fjällripa, förbjuds, skriver Kjell Brännström mångårig medarbetare på Jaktjournalen och engagerad småviltsjägare i Norrbotten.

Ekberg drabbad av första vargarna i Östergötland

Östergötland (JJ) Östergötland har fått sitt första vargrevir i modern tid. En av de drabbade är yrkesjägaren Thomas Ekberg och han är inte glad. – Det känns frustrerande, framförallt att få ett vargrevir så här långt söderut, säger Ekberg i Jaktjournalens webbradio.

Stängda viltövergångar stoppar älgar i Långed

Nordmaling (JJ) Älgarna som kommer vandrande till Långed kan inte fortsätta över E4:an och ned till kusten. Trafikverket har stängt tre viltövergångar för att hindra renar att komma ut på vägen. – Älgarna blir fångade och jagade, säger jägaren Henning Hallström.

Prisvärda nykomlingar från F.A.I.R.

Italienska F.A.I.R. fortsätter att erbjuda nyheter på hagelmarknaden. F.A.I.R. Game och F.A.I.R. Light. Light kan ses som en mindre kopia av Game. Både kolv och pipset har kortats. Viktskillnaden är två hekto. Inte mycket kan tyckas men efter en dag i skogen eller på fjället blir det skillnad. Båda bössorna är gedigna och välarbetade. Dessutom prisvärda.

Malmbäckaren Foxii – En av hamiltonrasens främsta rävhundar!

Att vara 20 år och ha en egen stövare tillhör ovanligheterna. Att hunden också är champion är ändå mer sällsynt. För Jesper Karlsson, Kville och hans hamiltontik SE J (RÄV)CH Malmbäckaren Foxii är det inga konstigheter. Stövarjakten har legat varmt om hjärtat sedan barnsben och sedan han köpte Foxii har jakten gått som på räls.

Annonser