Centerpartiet i Årjäng besvikna på vargpolitiken

ÅRJÄNG (JJ) Centerpartiet i Årjäng har i ett öppet brev tydliggjort sin besvikelse på regeringens vändning i vargpolitiken. "Och vi som stod i valstugorna de senaste två valen och uppmanade väljare att rösta på Centerpartiet för att vi skulle få en bättre rovdjurspolitik, går nu med skäms-kudden:"

I brevet tydliggör Centerpartiet hur de känner sig svikna av regeringen och av sitt eget parti. När regeringen tog beslutet om ett tak på 210 vargar, en förbättrad genetik och ett samarbete på regional nivå med de som direkt berörs av vargen, var det en historisk överenskommelse som 80 procent av riksdagsledamöterna stod bakom.

Vändningen jämförs i brevet med ett angrepp på demokratin. ” Nu väljer regeringen att gå emot riksdagsbeslutet, vilket ur demokratisk synvinkel är omöjligt. Regeringen ska inrätta sig efter det folkvalda parlamentet, inte hitta på egna regelverk.”

Centerpartiet i Årjäng kräver att något görs snarast. ” Det som var 12 revir förra året är nu 23 och vi har 14 föryngringar, d.v.s. nya valpkullar. Hela Värmland är i princip täckt av vargrevir och problemen är stora för tamdjursägare, jägare och andra landsbygdsboende.”

Brevet avslutas med ett rejält angrepp på det egna partiet från Centern i Årjäng. ”Och vi som stod i valstugorna de senaste två valen och uppmanade väljare att rösta på Centerpartiet för att vi skulle få en bättre rovdjurspolitik, går nu med skäms-kudden. […]  Vi är besvikna!”

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser