Campingplats invaderas av vildsvin

KARLSHAMN (JJ). Vildsvinen bökar sönder campingplatsen vid Långasjön när den är stängd. Om inte skyddsjakten avhjälper problemet kan det bli frågan om att stängsla in hela udden för att stoppa vildsvinens framfart.

Förutom förstörda gräsmattor i området så orsakar vildsvinen även skador på motionsspår och betesmarker. Markerna kring Långasjön är hårt drabbade och skadorna kostar både arbete och pengar att reparera.
– De har ju ökat betydligt på senare år och vi har mycket problem i betesmarkerna vid Hokagården, säger arbetsledare Lennart Nilsson, på kommunens parkavdelning, till Blekinge Läns Tidning.

Under sommaren skapar inte vildsvinen några stora problem, då rör sig mycket folk i området. Men under senhösten invaderar de området. Innan snön kom i höstas hann de förstöra stora gräsytor.

Peter Truedsson, kommunens skyddsjägare i området, berättar för Blekinge Läns Tidning att det funnits gott om vildsvin- då det inte varit jakt under lång tid innan han fick ansvaret för att jaga vildsvinen. 
Efter att Truedsson tagit över ansvaret för vildsvinsjakten har han dock lagt ned mycket tid och arbete på att störa och jaga vildsvin. 

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser