Bygger veterinärs- och husdjurscentrum i Uppsala

UPPSALA(JJ). Det byggs ett veterinärs- och husdjurscentrum på Campuns Ultuna i Uppsala - detta ska ge ändamålsenliga lokaler för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. - VHC blir en kunskapsmiljö i världsklass som ytterligare stärker SLU:s tätposition inom veterinärmedicinsk och husdjursvetenskaplig forskning, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i ett pressmeddelande.

SLU har ansvar för både forskning och högre utbildning inom både veterinärmedicin och husdjursvetenskap. 
– Lyckad forskning slutar med att ny kunskap tillförs samhället. VHC innebär att samhället får ännu bättre utväxling på de forsknings- och utbildningsinsatser SLU utför, säger Lisa Sennerby Forsse.

I byggnaden ska både djursjukvård, forskning och utbildning pågå samtidigt. 
– VH-fakulteten (red.anm. fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap) studerar framförallt husdjurens liv och hälsa. De nya faciliteterna är centrala för att vi ska nå vår vision om ett hållbart nyttjande av djur, säger Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus på VH-fakulteten.

Det nya universitetsdjursjukhuset (UDS) i VHC kommer att klara av många patienter och här kommer det att finnas all sjukvård för hund, katt, övriga smådjur och häst under samma tak.
Den totala investeringen i VHC uppgåt till 1,4 miljarder kronor. Om allt går som planerat kommer all verksamhet att vara på plats under år 2014.
Det här meddelar SLU i ett pressmeddelande.
 

AKTUELLT

Annonser