Brakeland tycker inte varg hör hemma i renskötselområdet

EU-kommissionens Jean François Brakeland tycker inte vargen hör hemma i renskötselområdet. Detta har framgått under kommissionens besök i Sverige. Brakeland har bland annat träffat representanter från Samernas riksförbund.

Han tycker inte att en vargkorridor genom renskötselområdet är någon bra lösning för att förstärka vargstammen. Brakeland tror mer på att exempelvis flytta ut vargar från djurparker ut i naturen.

Skyddsjakt på varg är något som även framöver kommer att accepteras av EU-kommissionen. Han pekar på vikten av att se det totala rovdjurstrycket i renskötelområdena.
– EU-kommisionen vill inte ytterligare försvåra för rennäringen, säger Jean François Brakeland till SVT/Sveriges Radio Oddasat.se.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Webbradio: Ingen vargjakt i norra Värmland?

Värmland (JJ) Länsstyrelsens ståndpunkt om vargpopulationen i norra Värmland har retat upp jägarnas representant i viltförvaltningsdelegationen, Lennart Johannesson. – Att kalla norra Värmland för spridningszon för varg till Dalarna är bedrövligt, säger Lennart Johannesson i Jaktjournalens webbradio.

Annonser