Brakeland tycker inte varg hör hemma i renskötselområdet

EU-kommissionens Jean François Brakeland tycker inte vargen hör hemma i renskötselområdet. Detta har framgått under kommissionens besök i Sverige. Brakeland har bland annat träffat representanter från Samernas riksförbund.

Han tycker inte att en vargkorridor genom renskötselområdet är någon bra lösning för att förstärka vargstammen. Brakeland tror mer på att exempelvis flytta ut vargar från djurparker ut i naturen.

Skyddsjakt på varg är något som även framöver kommer att accepteras av EU-kommissionen. Han pekar på vikten av att se det totala rovdjurstrycket i renskötelområdena.
– EU-kommisionen vill inte ytterligare försvåra för rennäringen, säger Jean François Brakeland till SVT/Sveriges Radio Oddasat.se.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser