Bra hundar nyckeln för lyckad björnjakt

Det råder inte något tvivel längre, bra björnhundar är avgörande för en lyckad jakt. I fjol fälldes 218 björnar under licensjakten och majoriteten av dem sköts under riktad björnjakt.

Foto: Per Jonson

Det råder inte något tvivel längre, bra björnhundar är avgörande för en lyckad jakt. I fjol fälldes 218 björnar under licensjakten och majoriteten av dem sköts under riktad björnjakt.

Vi har gått igenom besiktningsprotokollen från 2016 års björnjakt och läsningen är mycket intressant. Att vara passkytt när en duktig björnhund och ägare är igång är självklart mycket spännande, men faktum är att passkyttarna bara kommer till skott vid var femte lyckad björnjakt.

Hundförarna eller andra som får gå på stånd- eller gångstånd fäller således björnen fyra av fem gånger.

Tränade hundar

En förklaring till detta är att vi aldrig haft så många och duktiga björnjaktsekipage i landet. Intresset för björnjakt har ökat och många hundförare i alla av de sex länen vi jagar björn i har duktiga hundar.

Vår sammanställning visar också att de flesta björnarna skjuts under riktad björnjakt och inte i samband med älgjakt eller annan jakt. Men här ska man inte glömma bort att i flera län var björnjakten redan avslutad när älgjakten startade.

Under främst de senaste två åren har det diskuterats om att senarelägga jakten och starta den i samband med älgjaktspremiären.

Det finns många goda argument för detta. Men som jag ser det finns det också det som talar emot en senareläggning som måste vägas in i ett sådant beslut.

Detta talar emot

Att kombinera älg- med björnjakt är rent jaktligt inte uppenbart att det skulle medföra att licenstilldelningarna fylls. Varken på björn eller älg.

De flesta björnhundar är specialiserade på just björn för att jakten ska bli effektiv. Jag är övertygad över att de flesta björnhundsägare inte skulle släppa sin hund på frisök med kanske 20–30 passkyttar på älgpass.

Bara för att björnhunden är specialiserad betyder inte att den aldrig jagar älg. Men att skjuta älg för hunden skulle i de flesta fall bli förödande. Och många älgjägare som inte är intresserade av att skjuta björn vill inte få skjutförbud på älg när björnhunden släppts.

Detta talar för

En senareläggning av björnjakten har föreslagits både av björnjägare själva och jaktlag. Anledningen är främst för att stävja jakter som inte gått rätt till. Bilar har använts för att genskjuta rusande björnar, man har inte haft koll på rågångar och otillåten åtling med MMS-kameror har använts.

Detta har självklart irriterat många och en senareläggning skulle automatisk strama upp björnjakten i dessa fall.

I de flesta fall sköts dock björnjakten korrekt och viljan att få behålla björnjakten i nuvarande form borde vara tillräcklig för alla inblandade.

Dela artikeln via e-post

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser