Boende i Sågtäkten besväras av måsar

SÅGTÄKTEN(JJ). Flera som bor i Sågtäkten menar att måsarna tagit över havsviken i området. En anmälan har också kommit in till länsstyrelsen om att åtgärder måste vidtas.

Det är flera hundra måsar som återvänder till platsen varje år. Flera boende besväras mycket av måsarna och många som bor i området tycker att de försökt att bli av med fåglarna  på olika sätt.
– Det är inte så bra när det blir för stora kolonier på en liten plats. Speciellt är det inte trevligt för de som bor i närheten, säger Daniel Hansson, handläggare på länsstyrelsen, till Hudiksvalls Tidning.

Hansson menar att man måste titta på varför området är så intressant för måsarna, samt att man får försöka att få måsarna att välja en annan plats på våren.
Han pekar på möjligheten att använda fågelskrämmor och att skjuta sprängskott. 
Det här rapporterar Hudiksvalls Tidning.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser