Blyförbud farligare än blykulor?

Boden (JJ) Utvärdera förbudet mot bly i jaktammunition. Det kräver Anna Grönlund Krantz (fp).

1998 tog riksdagen beslut om att förbjuda bly i jaktammunition. Beslutet träder i kraft i den första den den 1 januari 2006 och i ett andra steg 2008. Orsaken till förbudet var att användningen av bly i samhället skulle minska.
Anna Grönlund Krantz menar att det föreslagna förbudet innebär mer skada än nytta och att den negativa miljöeffekten med bly i jaktammunition är mycket liten. Hon har ställt en fråga till miljöministern där hon undrar om ministern är beredd att göra en analys av vad förbudet innebär.
Anna Grönlund Krantz anser att de alternativ till bly i jaktammunition som finns inte är bra.

AKTUELLT

Omfattande vargjakt i Norge planerad

Norge (JJ) Rovdjursnämndernas sekretariat förordade en tilldelning tolv vargar - ingen inom den så kallade vargzonen. Nu har nämndmedlemmarna beslutat om en avskjutning på ett fyrtiotal vargar, var av majoriteten inom vargzonen.

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Annonser