Bly i jaktammunition ett hälso- och miljöproblem

Det råder inget tvivel om att bly i jaktammunition är ett potentiellt miljö- och hälsoproblem, och att det finns alternativ ammunition att tillgå skriver Sveriges Lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

Ett tjugotal forskare och myndighetsrepresentanter träffades nyligen på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala för att diskutera användandet av bly i jaktammunition. Forskare från Norge och Sverige redogjorde för kunskapsläget angående bly i ammunition, alternativ ammunition, ballistiska egenskaper samt skadligheten av bly för människor, djur och miljö.  

En studie som Livsmedelsverket gjort i samarbete med Svenska jägareförbundet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visade på en hälsomässigt oacceptabel halt av bly upp till tio centimeter från sårkanalen (dvs den av kulan synligt påverkade vävnaden), samtidigt som det fanns bly i häften av alla undersökta prover av älgfärs avsedd för konsumtion.  

Blodanalyser för både kvinnor och män som ätit viltkött visade dessutom att de hade signifikant förhöjda blodblyhalter jämfört med dem som inte ätit viltkött.

 
Slutsatserna från möte kan sammanfattas i följande:      
bly i ammunition ger blyrester i viltköttet;    

blyrester från jaktammunition kan ge förhöjda blyhalter i blodet hos viltköttskonsumenter;    

kött upp till tio centimeter från sårkanalen kan innehålla skadliga blyhalter och bör kasseras;    

med tillräcklig skottrensning går det att få bort blyet;    

det finns fullgoda blyfria alternativ för de flesta tillämpningar;    

blyspridning är ett miljöproblem.  

Den nya kunskapen gör det nödvändigt att anpassa kötthanteringen eller byta ammunition. Kunskapen om nackdelarna med ammunitionsbly har ökad de senaste tio åren, samtidigt som den alternativa ammunitionen har blivit allt bättre. I dag är det dock en minoritet av jägarkåren som använder blyfri ammunition.   Seminariet anordnades av Centrum för vilt och fiskforskning och Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU.

AKTUELLT

Åklagarbeslut: Ny utredning om skånsk jakthärva

Skåne (JJ) Det blir en ny polisutredning i den skånska jakthärva där jägare lurats på jakt. Det har chefsåklagare Pernilla Åström beslutat efter att ha granskat de lurade jägarnas överklagan. – Jättebra, säger en av de drabbade, Christoffer Frank.

Liten lodjursjakt i vinter

Kungsbacka (JJ) Det blir en historiskt liten lodjursjakt i Mellansverige i vinter. Endast 13 lodjur får skjutas i tre län. – Frågan är om det är vettigt att försöka hålla lostammen på den nivå som myndigheterna gör, säger Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Annonser