Björnstammen uppskattas med hjälp av DNA från spillning!

Med DNA- och GPS-teknik finns helt nya möjligheter att följa den svenska björnstammens storlek, utbredning och levnadssätt. I en avhandling från SLU har Jonas Kindberg använt DNA i spillning för att beräkna stammens storlek, och halsband med sändare som visar att björnen föredrar kuperad skogsterräng, på behörigt avstånd från tätorter och stugområden.

Den svenska björnstammen har vuxit kraftigt sedan fredningen i början av 1900-talet, och idag finns ett stort behov av vetenskapligt underbyggd björninformation. Det gäller inte bara myndigheter som ska fatta välgrundade beslut om licensjakt, skyddsjakt och bidrag till rovdjursstängsel utan också lantbrukare, hundägare och andra som bor eller vistas i björnområden, liksom den intresserade allmänheten.

Jonas Kindbergs doktorsarbete handlar om två frågor som är mycket viktiga för björnförvaltningen: hur stor björnstammen verkligen är i olika områden, och vilka markområden olika björnar använder.

Ett viktigt mått på björnstammens storlek i olika områden är antalet björnobservationer under älgjakten, då ett stort antal människor befinner sig i björnmarkerna samtidigt. Ett problem med detta mått är att det inte går att avgöra hur många olika björnar det är eller hur många man missat att se. Ett annat problem är att måttet påverkas av hur många jägare som befunnit sig i området och under hur lång tid. Jonas Kindbergs avhandling visar dock att jägarobservationer kan ge ett bra mått på trender och antal i olika björnpopulationer, dvs. om björnantalet ökar, minskar eller ligger still. Den metod han har testat och infört bygger på observationer av björn under älgjakt, och korrigeras med antalet observationstimmar.

För att uppskatta det verkliga björnantalet i Sverige har Jonas Kindberg använt DNA-teknik. Med hjälp av ideella insatser samlades björnspillning in från olika områden och med hjälp av DNA-analyser av spillningarna beräknades sedan hur många individer som fanns i respektive område. Totalantalet för hela Sverige hamnade 2008 på ca 3 300 (± 300) björnar. Den årliga ökningstakten under åren 1998–2007 beräknades till 4,5 procent.

Radiomärkning har gett forskarna unika möjligheter att studera björnarnas levnadssätt på håll. Med hjälp av traditionell radiopejling har man undersökt var björnarna väljer att vistas på landskapsnivå. Det de föredrar är kuperad skogsmark i områden som ligger minst en mil från tätorter eller stugbyar. De björnar som finns närmare tät bebyggelse är i huvudsak yngre individer.

– Äldre hannar var väldigt sällan nära tätorter, berättar Jonas Kindberg. Förmodligen lägger de beslag på de mest eftertraktade områdena djupt inne i skogen.

Björnarnas rörelsemönster inom sina hemområden har följts med hjälp av GPS-sändare på halsband. Denna metod ger mycket detaljerad information om var björnarna befinner sig under olika tider på dygnet. Studien visar att björnar är mer aktiva under natten samt i gryning och skymning, medan de i huvudsak vilar under dagen. Studien visar också att björnarna väljer områden på olika sätt under de perioder då de är aktiva och då de ligger i lega.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att de bästa livsmiljöerna för björnar är områden som ligger långt bort från människor, men att nyttjandet av olika områden skiljer sig beroende på björnens ålder och kön. Jonas Kindberg rekommenderar en adaptiv förvaltning av björn i Sverige, vilket innebär att resultaten av populationsövervakning och förvaltningsbeslut utvärderas kontinuerligt i förhållande till de uppsatta målen.

– Den framtida björnförvaltningen i Sverige behöver bra vetenskapligt baserad information om björnens ekologi och demografi, men det är också viktigt att vi inte glömmer bort människan i systemet, avslutar Jonas Kindberg.

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Ingen vargjakt i norra Värmland?

Värmland (JJ) Länsstyrelsens ståndpunkt om vargpopulationen i norra Värmland har retat upp jägarnas representant i viltförvaltningsdelegationen, Lennart Johannesson. – Att kalla norra Värmland för spridningszon för varg till Dalarna är bedrövligt, säger Lennart Johannesson i Jaktjournalens webbradio.

Webbradio: Älg fälld i Jaktjournalens Vinnarjakt

Jämtland (JJ) Det går bra för jägarna i Jaktjournalens Vinnarjakt i Lidsjöberg i nordvästra Jämtland. På onsdagsförmiddagen fälldes en älg och Tomas Jonsson från Delsbo hade björn på sitt pass. Hör rapporten från jakten i Jaktjournalens webbradio.

Ännu en hund tagen av varg i gamla Rialareviret

Stockholm (JJ) På onsdagsmorgonen kom ytterligare en anmälan om en sällskapshund som blivit tagen av varg i det gamla Rialareviet. – Hundägaren säger att hon var bara någon meter från sin hund när vargen hoppade upp på stigen och tog den, berättar Mikael Pettersson vid polisen.

Varför väcker ni björnar, Brunberg?

Kungsbacka (JJ) En film på Youtube visar hur svenska forskare gräver ut och väcker en björn i vinteridet. Vi frågar Sven Brunberg på Skandinaviska björnforskningsprojektet varför de väcker björnar.

Vinnarjakt på gång

Lidsjöberg (JJ) I dag reser vi på Jaktjournalen till Ströms Vattudal för att spendera ett par jaktdagar tillsammans med fem taggade prenumeranter.

Annonser