Björnkvoten kunde inte fyllas!

Idre (JJ) Björnjakten är över och i renskötselområdet kunde inte kvoten fyllas. – De regler som gäller gör det omöjligt för oss att hinna skjuta de björnar som får fällas, säger Benny Jonsson i Idre nya sameby. När jakttiden på björn tog slut återstod tre av totalt åtta björnar att skjuta inom Idre sameby i Dalarna.

– Vi har inte kunnat fälla någon björn inom det stora område där enbart vi får jaga och av någon underlig anledning tillåts vi inte ha med gästjägare. Så vi har inte en chans att hinna fälla de björnar vi har rätt till, menar Benny.

Regelverk drabbar samebyn i Dalarna medan det är andra regler för samebyarna längre norröver. I samebyn finns det åtta jägare med examen som har rätt att jaga. Därtill har länsstyrelsen gett tillstånd till en hundförare med björnhund. Enligt Beny är det omöjligt att klara jakten utan gästjägare. Till renskötselområdet hör också de jaktmarker där andra jaktlag får jaga och det är där de fem björnarna fällts.

Enligt Stig-Åke Svensson, enhetschef på länsstyrelsens naturvårdsenheter,  uppfattas det längre norrut som en del problem med gästjägare hos samebyarna medan det i Dalarna är något som inte finns med i den skrivning som gjordes när man skrev avtalet med rennäringen 1998. Länsstyrelsen ska se över regelverket. Däremot kan Svensson inte lova någon förändring, skriver Falu-Kuriren.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser