Björnjakten snart över i Jämtland

Östersund (JJ) I dag avlystes jakten i delområde 1b i Jämtland. Nu är jakten avlyst i tre av länets fyra delområden.

Björnjakten i Jämtland är sedan tidigare i uppdelad i fyra delområden. Jakten har sedan en tid varit över i de två norra delområdena och idag avlystes jakten också i det ena av länets två södra delområden.

Område 1b hade en tilldelning på max 20 björnar. Nu får resterande del fällas i det sydvästra området. Kvar återstår enligt SVA tolv björnar att fällas.

Den totala tilldelningen i Jämtlands län är 74 björnar.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser