Björnjakten slut

Luleå (JJ) Björnjakten i Norrbotten är avslutad för i år. Totalt fälldes 24 björnar i länet och en björn har rapporterats som påskjuten och inte påträffad.

Statistiken visar att jägarna fällt 13 hanar och tio honor fälldes i inlandskommunerna. I kusten fälldes endast en björn i Kalix kommun. När årets tilldelning på 33 björnar presenterades var Jägareförbundet i Norrbotten kritiska till beslutet eftersom man ansåg att Naturvårdsverket borde tilldelat länet 60 björnar. Trots det klena avskjutningsresultatet anser Jägareförbundet att nästa års tilldelning bör ligga på 60 djur för att björnstammen ska ligga kvar på 2005 års nivå. Som orsak till det låga licensutnyttjandet anges den varma hösten som gjort det svårt för jägarna att använda hund vid björnjakten. Norrbottensjägarna är även kritiska till att björnjakten avslutas två veckor tidigare i länet än i övriga landet. Argumentet att björnarna skulle störas om jakten tilläts ytterligare två veckor ger man inte mycket för. Älgjakt, småviltsjakt och skogsbruk bedrivs hela perioden och det innebär att björnarna trots allt blir störda. Jägarna i Norrbotten anser även att åteljakt borde tillåtas i kustkommunerna.

AKTUELLT

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

OK till lodjursjakt i vinter

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket ger klartecken till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på lodjur. Vinterns inventeringar ska ha visat att lodjursstammen är nästan exakt lika stor i år som förra året.

Annonser