Björnen i Bönan ska skjutas

Gävle (JJ) Björnen i Bönan, ska dö. Beslut har tagits efter att björnen gått efter människor och hundar och blir allt djärvare.

Daniel Hansson, länsstyrelsen råder de som möter björnen att vara observant när man rastar hund. Det kan vara bra att ha något med som man kan släppa och lura björnen att stanna och lukta på.
Polisen har fattat beslut om att björnen ska avlivas efter ett flertal rapporter om att björnen blir allt mindre skygg för människor.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser