Björnarna blir färre

Stockholm (JJ) Efter några år av stark utveckling för den svenska björnstammen visar den senaste populationsberäkningen från våren 2014 att tillväxten är negativ, vilket tyder på att björnstammen minskar. Populationsberäkningarna visar att det finns runt 2 800 björnar i Sverige mot tidigare 3 300, rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Resultaten visar att tillväxten har en nedåtgående trend på 3,2 procent per år. Den negativa trenden beror framför allt på att björnstammen minskar i Norrbottens och Jämtlands län med cirka 8 respektive 7 procent per år. En trolig förklaring till björnstammens negativa trend är att sedan 2005 har både licensjakt och skyddsjakt på björn ökat. Björnen reproducerar sig långsamt och att jaktuttaget har ökat är en bidragande faktor till att björnstammen minskar.

Länsstyrelsen ansvarar för att förvalta björnstammen i länen och för att fatta beslut om licensjakt och skyddsjakt. I ansvaret ingår att bedöma konsekvenser för gynnsam bevarandestatus för björn i samband med regionala beslut om licensjakt och skyddsjakt.

─ Enligt den senaste populationsberäkningen minskar björnstammen i Norrbottens län sedan ett antal år. Detta beror på att antalet björnar som fällts på licensjakt och skyddsjakt i länet ökat de senaste åren. Minskningen är en medveten strategi från oss på Länsstyrelsen för att begränsa de skador som björnarna orsakar rennäringen under vår- och försommar när de tar renkalvar, säger Sven-Erik Österberg landshövding i Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Norrbotten kommer de närmaste åren arbeta med att stabilisera björnstammen i länet kring den nuvarande nivån men ytterligare rikta den jakt som sker till problemområden för rennäringen, för att skadorna där ska minska.

─ Naturvårdsverkets underlag är värdefullt i länets fortsatta arbete med förvaltning av björnstammen. Vi välkomnar också att Naturvårdsverket vill prioritera en DNA-inventering i Jämtlands län. Den senaste inventeringen gjordes 2006. Med bra inventeringsdata kan vi säkerställa en bra regional förvaltning, säger Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län.

Naturvårdsverket ansvarar för gynnsam bevarandestatus
Naturvårdsverket har det nationella ansvaret för övervakningen av björnstammen och att gynnsam bevarandestatus för björn och de andra stora rovdjuren upprätthålls. Den negativa populationstrenden är statistiskt säkerställd men det råder viss osäkerhet kring storleken på nedgången då metoden för beräkningen förändrats under senare år.

─ Naturvårdsverkets bedömning är att björnen, trots nedgången, fortfarande har gynnsam bevarandestatus eftersom populationen ligger långt över referensvärdet på 1400 björnar, säger Mark Marissink enhetschef på Naturvårdsverket

Kommande björninventeringar kommer att prioriteras till att först omfatta Jämtland och Norrbotten för att så snart som möjligt följa upp läget i de två länen. Vid nästa rapportering till EU om sex år kommer Naturvårdsverket att göra en ny bedömning om björnens bevarandestatus i Sverige.

Nytt övervakningssystem för rovdjuren

Den senaste populationsberäkningen för björn är gjord enligt den gamla inventeringsmetodiken. I höst kommer ett nytt övervakningsprogram för både björn och varg som utarbetas i samarbete med Norge för övervakning av de skandinaviska populationerna.

─ Vi föreslår nu ett nytt nationellt övervakningsprogram för björn. Men en nationell samordning och finansiering förväntar vi oss en stabilare övervakning av björnpopulationen än tidigare, säger Magnus Kristoffersson, projektledare på Naturvårdsverket.

Liksom tidigare bygger övervakningen på dna-analyser utifrån insamlade spillningar och jägares observationer. En hög delaktighet från jägare och andra som vistas i skog och mark gör inventeringarna bättre.

AKTUELLT

Åklagarbeslut: Ny utredning om skånsk jakthärva

Skåne (JJ) Det blir en ny polisutredning i den skånska jakthärva där jägare lurats på jakt. Det har chefsåklagare Pernilla Åström beslutat efter att ha granskat de lurade jägarnas överklagan. – Jättebra, säger en av de drabbade, Christoffer Frank.

Liten lodjursjakt i vinter

Kungsbacka (JJ) Det blir en historiskt liten lodjursjakt i Mellansverige i vinter. Endast 13 lodjur får skjutas i tre län. – Frågan är om det är vettigt att försöka hålla lostammen på den nivå som myndigheterna gör, säger Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Annonser