Beslut om skyddsjaktsdelgering planeras

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket planerar att fatta ett nytt beslut om delegering av skyddsjakt till länsstyrelserna. Regeringen har gjort en ändring i jaktförordningen som innebär att Naturvårdsverkets beslut att delegera skydds- och licensjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna inte kan överklagas.

Förordningsändringen kommer att träda i kraft den 1 juni 2014 och ett nytt delegationsbeslut planeras i samband med detta.

– I Sverige har vi en regionaliserad viltförvaltning där många beslut som rör vilt och rovdjur fattas av länsstyrelsen. Länsstyrelserna har god kunskap om förhållandena i sina respektive län och kan bedöma behovet av skyddsjakt. Besluten fattas närmare de som är berörda och det är positivt, säger Göte Hamplin, jakthandläggare på Naturvårdsverket.

Det nya beslutet innehåller inga förändringar jämfört med det tidigare förutom ett förtydligat rättsläge med anledning av ändringen i jaktförordningen. Ändringen innebär att Naturvårdsverkets beslut att delegera skydds- och licensjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna vinner laga kraft på en gång, om inget annat anges i beslutet.

Förändringen i jaktförordningen innebär att delegationsbeslutet inte kan överklagas men man kan fortfarande överklaga enskilda beslut om jakt. När länsstyrelsen fattar beslut om skyddsjakt är det Naturvårdsverket som prövar eventuella överklaganden.

– Förordningsändringen gäller enbart för delegeringsbeslutet, inte för enskilda beslut om jakt. Eventuella överklaganden av beslut om jakt ska lämnas till länsstyrelsen som sedan lämnar överklagandet till Naturvårdsverket. Vi prövar överklagan efter gällande lagstiftning för jakt, förklarar Hanna Ek jurist på Naturvårdsverket.

Detta skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Annonser