Besked väntas i dag

DALARNA(JJ). I dag hoppas Henrik Thurfjell, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Dalarna, att man ska kunna ta ett beslut om eventuell skyddsjakt på varg i området kring Idre. Samebyn har ansökt om skyddsjakt på grund av att vargen befinner sig inom renskötselområdet. Även ett beslut om att skicka in en ansökan till Naturvårdsverket, om att tillåta åteljakt på försök på björn i Dalarna, väntas komma i dag.

Den aktuella vargen har tagit en rentjur, det är länsstyrelsen helt säkra på. Det finns också indicier som pekar på att vargen kan ha orsakat andra skador.
– Jag hoppas vi kan ta beslut i dag. Det har varit en massa tekniska detaljer att lösa kring bland annat dna-prover. Policyn för att bevilja skyddsjakt på varg i renskötselområdet är att det handlar om stationära vargar. Vi måste därför veta om det handlar om en stationär varg. Nu har vi fått svar på dna-proverna och vi antar att det är en stationär varg, även om den inte är parbildande, säger Henrik Thurfjell till Jaktjournalen. 

Enligt Thurfjell så har man inte kunna få något dna från senaste vargincidenten i området, men dna från incidenten före visar på att det handlar om en varg som förekommit i området sedan tdigare. 

Han menar att det är luddiga direktiv kring beslut om skyddsjakt i renskötselområdet och de går att tolka på flera sätt. Detta är också en av anledningarna till att beslutet har dragit ut på tiden.
Om skyddsjakt beviljas så kommer länsstyrelsen att genomföra den. Detta är också det som samebyn begärt. Enligt Thurfjell är ett alternativ att använda sig av helikopter.

Den andra sändarmärkta vargen, som är inflyttad från Ryssland, befinner sig troligen någonstans sydöst om Idre. I det fallet kan det eventuellt bli en fråga om att flytta vargen, detta på grund av att den befinner sig nära renskötselområdet.
Men detta är ett ärende och ett beslut som handhas av Naturvårdsverket.
– Det är i sådant falll Naturvårdsverket som håller i flytten, säger Henrik Thurfjell.

Thurfjell uppger för Jaktjournalen att länsstyrelsen även kommer att fatta ett beslut i dag om man kommer att skicka in en ansökan till Naturvårdsverket om att tillåta försök med åteljakt på björn i Dalarna.

Det var under förra månaden som viltförvaltningsdelegationen gav i uppdrag till länsstyrelsen att förbereda ett försök med åteljakt på björn.
– Det blir i sådant fall aktuellt i tre kommuner; Falun, Rättvik och Orsa. De jägare som vill bedriva denna jakt måste gå en kurs för att lära sig vad som gäller, troligen genom Jägareförbundet eller genom Jägarnas Riksförbund, avslutar Thurfjell.

Text: Göran Persson

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser