Bävern dog i arbetsplatsolycka!

När bävern gnagde av trädet missbedömde den trädets fallriktning och hamnade själv under stammen. Den mycket ovanliga olyckan inträffade ett 50-tal meter från Nossan i skog på Bondegårdens mark i Främmestad. Alstammen träffade bävern över nackpartiet och djuret torde dött omedelbart, skriver Nya Lidköpings Tidning.

Bävern hittades av Roland Johansson, Tengene.
– Det är ett fullvuxet djur, en meter lång, som väger cirka 20 kilo. Han hade inte legat där mer än någon dag, bedömer Roland.
På Svenska jägareförbundet säger jaktvårdskonsulent Per Spånberg att bäverincidenten är mycket ovanlig, om än inte helt unik i Sverige.
– Det får betraktas som ett olycksfall i arbetet. Bävern kan ha missbedömt fallriktningen eller också har en vindpust överraskat honom.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser