Bättre balans genom viltanpassad skogsskötsel

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsen genomför under hösten träffar runtom i mellersta Sverige för att lyfta hur skogsskötseln i områden med hårt betestryck kan utformas på ett viltanpassat sätt och hur alla parter kan bidra till en framgångsrik älgförvaltning där både älg och skog gynnas, rapporterar de i ett pressmeddelande.

Satsningen är en del av Skogsstyrelsens arbete inom ramen för Skogsriket. Totalt planeras träffar för jägare och skogsägare i sju län i mellersta Sverige. Under träffarna medverkar förutom Skogsstyrelsen representanter från bland andra Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelsen i respektive län.

– Syftet är att alla vi som är involverade i dagens kunskapsbaserade älgförvaltning ska mötas och diskutera förutsättningar för olika viltanpassningsåtgärder samt vad var och en kan bidra med för att vi ska nå en viltstam i balans med skogen och fodret, säger Matts Rolander, regionalt viltansvarig, Skogsstyrelsen.

– Det finns inte en enskild skötselåtgärd som löser problemen med betesskador, men ett antal olika skötselåtgärder kan tillsammans med avskjutning bidra till att de minskar. Kunskapen om hur långt vi kan nå med viltanpassad skogsskötsel är fortfarande begränsad och därför är det ett extra viktigt område att lyfta upp och diskutera, säger Matts Rolander.

Platser Skogsstyrelsen besöker:
18 september  Ladviks kursgård, Vaxholm
3 oktober        Best Western Mälaren Hotell och konferens, Västerås
6 oktober        Krusenbergs herrgård, Uppsala

AKTUELLT

Vargen i Arvidsjaur stött ett par mil söderut

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsens personal har lyckats stöta vargen ett par mil från Arvidsjaur och renarna i Västra Kikkejaure sameby. – Men här har den varit förut, så den har nog bara gått sin vanliga runda, säger en renskötare i Mausjaur sameby.

Film: Leif sågade loss älgen

Stockholm (JJ) Leif Gisslén räddade sannolikt livet på en älg i Stockholms skärgård i onsdags morse. Älgen hade fastnat i en gunga och Leif hjälpte den loss.

Film: Jaktjournalen testar smart vakuumpackare

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalens utrustningsredaktör Tommy Östlund har testat vakuumpackaren Foodsaver Flow och tycker det är en bra maskin för familjehushållet och för jägaren som styckar ett mindre djur åt gången.

Annonser