–Återför jaktkortsadministrationen till Jägareförbundet

Mikael Hagberg (s) skriver i en motion till riksdagen att ansvaret för administration och debitering av jaktkort bör återgå till Svenska Jägareförbundet.

Hagberg motiverar sin motion med att det Svenska Jägareförbundet under lång tid ansvarat för administrationen och debiteringen av jaktkort till jägare som är verksamma i Sverige.

År 2002 övertog emellertid Naturvårdsverket hanteringen av registren för jaktkort, det vill säga administrationen och debiteringen av jaktkorten. Naturvårdsverket har också uppdraget att driva jaktregistret för att registrera jägarexamensprover och inbetalning av viltvårdsavgiften. Naturvårdsverket anger kraven för i jägarexamen medan jägarnas organisationer ansvarar för provverksamheten.

Erfarenheterna av Naturvårdsverkets övertagande av hanteringen av jaktkort m.m. är inte positiva, snarast ett misslyckande. Naturvårdsverkets datasystem som hanterar registrering m.m. har inte moderniserats vilket leder till att registret knappast är resurseffektivt, lättillgängligt eller långsiktigt datasäkert. Ett bland flera problem är att registret inte följer länsindelningen. Resultatet har blivit mer byråkrati, administrativa problem och stigande kostnader för verksamheten.

Därför bör regeringen ta initiativ till att ansvaret för administration och debitering av jaktkorten återgår till Svenska Jägareförbundet, som har smidigt och kostnadssäkert system jaktkortsverksamheten som kan tas i bruk.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser