Årstillstånden kvar!

Umeå (JJ) Det beslut som länsstyrelserna fattat om villkor för småviltjakten 2007/08 står fast. Det är resultatet av en noggrann bedömning som fjällänsstyrelserna gjort av Kommerskollegiums yttrande med anledning av att några turistföretagare i Arjeplog överklagat beslutet om årstillstånd för boende i fjällkommunerna och fått rätt av Kommerskollegium.

Länsstyrelserna i fjällänen har diskuterat hur Kommerskollegiums senaste yttrande ska hanteras. Den gemensamma bedömningen är att det även fortsättningsvis ska vara möjligt för boende i fjällkommunerna att köpa årstillstånd för småviltjakten. 
– Vi har diskuterat frågan och även gjort en förnyad bedömning med utgångspukt i Kommerskollegiums synpunkter. Med all respekt för den bedömning som gjorts vidhåller vi vår uppfattning; att ge fjällboende möjlighet att köpa årstillstånd för småviltjakt är fullt ut förenligt med EG-rätten säger Västerbottens landshövding Lorentz Andersson.  

Skilda tolkningar
Kommerskollegium yttrade sig i torsdags till Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Norrbotten, med kännedom till regeringen, att även de nu tagna besluten om årstillstånd för fjällkommunbor strider mot EG-rätten. 
– För oss som arbetar med dessa frågor är det närmast en självklarhet att de som bor i ett fjällnära område ska ha särskild möjlighet att nyttja de naturresurser som finns i området. Det finns regionalpolitiska, sociala och kulturhistoriska skäl för detta.
Vi tror oss ha regeringens fulla stöd i denna bedömning, säger naturvårdsdirektör Björn Jonsson. 

Länsjakttillstånd
Det har också diskuterats möjligheterna för bosatta i fjällänen att kunna köpa s k länskort, dock är det oklart hur regeringen skulle se på en sådan möjlighet.  
– Vi har hävdat att det också ska finnas möjlighet att få länsjakttillstånd. Det beslut som regeringen fattade den 22 mars kan komma att ge en sådan möjlighet och vi har goda förhoppningar! Innan vi tar ett sådant beslut vill vi dock både se formuleringarna i regeringens beslut och Jordbruksverkets föreskrifter, avslutar Björn Jonsson.  
Beslut om ett länskort kan fattas tidigast under maj månad.

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser