Arrendator har starkt skydd

Kungsbacka (JJ) En arrendator av mark har starkt skydd mot uppsägning av avtalet.

Land Lantbruk har en frågespalt där läsarna får ställa frågor till experter. En fråga är om barnen efter en avliden kvinna kan säga upp arrendeavtalet som tecknats med en granne.

Juristen Jessica Wieslander svarar att skriftliga avtal utan undantag fortsätter gälla efter försäljning av dödsboet.

Först när avtalstiden löper ut kan den nye ägaren säga upp avtalet, om vederbörande kan visa att han eller hon själv tänkt använda marken.

0 kommentarer

AKTUELLT

”CWD-smittan kanske redan är här”

Lierna/Kungsbacka (JJ) Avmagringssjukan, Chronic Wasting Disease (CWD) har på nytt påträffats hos älg, nära svenska gränsen i Lierne, Norge. Veterinären och forskaren Jonas Malmsten är orolig för spridningsutvecklingen.

Ia fick storoxen i pass

Ia Olsson Widen har fått jakten med modersmjölken men det var först för fyra år sedan hon tog jägarexamen och började jaga på egen hand. Det lönade sig. I går morse fällde hon en riktigt fin tjur hemma i Åsberget utanför Bräcke.

Annonser