Arrendator har starkt skydd

Kungsbacka (JJ) En arrendator av mark har starkt skydd mot uppsägning av avtalet.

Land Lantbruk har en frågespalt där läsarna får ställa frågor till experter. En fråga är om barnen efter en avliden kvinna kan säga upp arrendeavtalet som tecknats med en granne.

Juristen Jessica Wieslander svarar att skriftliga avtal utan undantag fortsätter gälla efter försäljning av dödsboet.

Först när avtalstiden löper ut kan den nye ägaren säga upp avtalet, om vederbörande kan visa att han eller hon själv tänkt använda marken.

0 kommentarer

AKTUELLT

Samarbete över gränserna gav björn

Strömsund (JJ) I morse släppte Ralph Persson, sin plotthund RJ i ett känt björntillhåll i Vimmervattnet. Det blev starten på en lång jakt som buktade över flera jaktlagsgränser. Och även länsgränsen till Västernorrland.

Björnhane bet både jägarna och hunden

Ljusdal (JJ) Det gick riktigt hett till när Erik Söderlund och Axel Wallberg på tisdagen gemensamt fällde en 97-kilos björnhane. Den hann bita och skada både jägarna och en björnhund innan den föll.

Annonser