Årlig viltövervakning sammanställd

Skaraborg (JJ) Från knappt hundra vildsvin till 1 600 fällda under de senaste tio åren. Den inrapporterade avskjutningen till Svenska Jägareförbundets viltövervakning visar på en vildsvinspopulation i stadig tillväxt i Skaraborg.

Många jägare har varit mililmeter från att dö tidigare. Men nu dödades en tysk jägare efter att ha träffats i låret av vildsvinets betar. Arkivfoto: Per Jonson

Viltövervakningen i Skaraborg har färdigställts för jaktåret 2013/2014. Målsättningen från Svenska Jägareförbundet är att 30 procent av totalarealen per krets ska ingå i övervakningen. I dagsläget når elva av 15 kretsar över 30 procent, och nio kretsar har mer än 50 procents täckningsgrad. Bäst i området är Grästorp jaktvårdskrets vars avskjutningsrapporter täcker över nästan 75 procent av kommunens yta.

Avskjutningsstatistiken från Skaraborg visar på en markant ökning av fällda vildsvin under den senaste tioårsperioden. Fram till 2006 sköts endast ett fåtal. Den senaste presenterade siffran för jaktåret 2013/2014 visar på drygt 1 600 inrapporterat fällda vildsvin.

Avskjutningen på rådjur har gått ner under samma period men ökat något sedan bottennoteringarna i samband med den stränga vintern 2010/2011. Cirka 5 500 rådjur rapporteras fällda det  jaktåret 2013/2104, jämfört med cirka 7 500 rådjur 2003/2004.

Rävavskjutningen i Skaraborg har legat relativt stabilt på omkring 3 000 fällda rävar per år under de senaste tio åren, med en avvikning 2010/2011 då det rapporterades om cirka 1 000 fler fällda rävar i området.

 

AKTUELLT

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.

Larm om illegal vargjakt ifrågasätts – ”inga bevis”

Värmland (JJ) Vargforskare Olof Libergs påstående att den illegala vargjakten ökar har mötts av starka reaktioner. En som ifrågasätter siffrorna är värmländske jägaren Lars Oskarsson. – Han har inga bevis utan han har beräknat detta, säger Lars Oskarsson i Jaktjournalens webbradio.

Rovdjur hindrar renar att följa växtligheten

Kungsbacka (JJ) Sveriges Lantbruksuniversitet rapporterar om ett nytt forskningsprojekt som visar problemen renar har att följa växtligheten i områden med hög rovdjursnärvaro. Renarna kan inte "surfa på den gröna vågen" när de rör sig från fjäll till kustlandskap, visar GPS-data.

Annonser