Årets våtmarksstipendiat är Malin Karlsson

Umeå (JJ) Ett prestigefullt miljöpris; Våtmarksstipendiet , är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalité.

Malin Karlsson, en värdig stipendiat. Foto: Peter Jonsson.

Malin är sedan flera år anställd vid länsstyrelsen i Västerbottens läns Naturvårdsenhet, Umeå. Malin är biolog med en bred kompetens inom lantbruks- och naturvårdsområdet. Hon har med mycket stort engagemang haft en betydande roll i flera våtmarksprojekt i Västerbotten. Det gäller särskilt restaureringsarbetena i Vännässjön samt Brånsjöns och Gärdefjärdens Naturreservat. Sedan 2009 är Malin ansvarig för skötseln av kompensationsområdena som bildades i samband med byggandet av Bottniabanan genom Umeälvens delta.

I de projekt Malin varit och är engagerad i ingår regelmässigt ett nära samarbete med markägare och företrädare för de areella näringarna. Med stor erfarenhet och vana har hon fått markägare m.fl. att förstå våtmarkernas stora värde för den biologiska mångfalden, som näringsfällor för renare vatten, landskapsbilden etc. Arbetet innebär även en samverkan med andra aktörer som kommuner, Jordbruksverket, LRF, WWF och näringslivet. Malin har i dessa sammanhang visat på en stor förmåga att skapa en positiv och konstruktiv diskussion om hur man ska lösa de uppgifter man står inför.

Sammanfattningsvis har Malin med sitt stora engagemang haft en stor del i att man inom Västerbottens län så framgångsrikt kunnat driva ett flertal betydelsefulla miljövårdsprojekt –
särskilt restaurering av goda våtmarksmiljöer. Det är med stor glädje vi tilldelar Malin Karlsson Våtmarksstipendiet 2014.

Stipendiet delas ut vid Brånsjöns Naturreservat den 20 maj bl.a. i närvaro av Våtmarksfondens ordförande Lars Ingelmark och Ragn-Sells ordförande och koncernchef Erik Sellberg.

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser