Antalet trafikolyckor med älg ökade förra året

Förra året inträffade 7 227 trafikolyckor som orsakades på grund av älg, det var en ökning med 1 466 olyckor jämfört med år 2009. Från år 2007 har denna typ av olyckor ökat stadigt. Detta visar statistik från Älgskadefondföreningen.

Tittar man på samtliga viltolyckor så var det fem personer som dog i denna typ av olyckor förra året, året innan omkom sex personer i viltolyckor. Det visar statistik från Trafikverket.

Antalet svårt skadade minskade kraftigt från 95 personer år 2009 till 42 personer förra året.
Även antalet lindrigt skadade minskade från 550 personer år 2009 till 452 personer förra året.
Under åren 2009-2010 var rådjursolyckorna vanligast, med älgolyckor på andra plats.

Sett över länen så ökade antalet viltolyckor (inklusive ren) i de flesta länen mellan år 2009 och år 2010. Det visar statistik från Rikspolisstyrelsen.
Men i dessa län kunde det noteras en minskning av antalet olyckor:
– Stockholm
– Södermanland
– Östergötland
– Västra Götaland

Källor: Älgskadefondföreningen, Rikspolisstyrelsen och Trafikverket.

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser