Antalet trafikolyckor med älg ökade förra året

Förra året inträffade 7 227 trafikolyckor som orsakades på grund av älg, det var en ökning med 1 466 olyckor jämfört med år 2009. Från år 2007 har denna typ av olyckor ökat stadigt. Detta visar statistik från Älgskadefondföreningen.

Tittar man på samtliga viltolyckor så var det fem personer som dog i denna typ av olyckor förra året, året innan omkom sex personer i viltolyckor. Det visar statistik från Trafikverket.

Antalet svårt skadade minskade kraftigt från 95 personer år 2009 till 42 personer förra året.
Även antalet lindrigt skadade minskade från 550 personer år 2009 till 452 personer förra året.
Under åren 2009-2010 var rådjursolyckorna vanligast, med älgolyckor på andra plats.

Sett över länen så ökade antalet viltolyckor (inklusive ren) i de flesta länen mellan år 2009 och år 2010. Det visar statistik från Rikspolisstyrelsen.
Men i dessa län kunde det noteras en minskning av antalet olyckor:
– Stockholm
– Södermanland
– Östergötland
– Västra Götaland

Källor: Älgskadefondföreningen, Rikspolisstyrelsen och Trafikverket.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser