Analyssvar dröjer

Kristianstad(JJ) Den varg som fälldes i torsdag utanför Visseltofta är troligen den varg som rivit får i området. Helt säkert går det dock att säga först när DNA-tester gjorts.

Det har gjorts DNA-tester på spillning från den varg som fälldes. Fyra gånger har spillning hittats.
– Vid tre av dem visade det sig att det var vargen vi letade efter, som härrör från Lokareviret i Örebro län, säger rovdjurshandläggare Bertil Nilsson, vid länsstyrelsen i Skåne, till Kristianstadsbladet/kristianstadsbladet.se. 

Helt säkra kan man dock inte vara på att det är den vargen som fällts förrän DNA-tester gjorts. 
Enligt Nilsson har dock vargattackerna upphört.
Innan Statens veterinärmedicinska anstalt är klar med både obduktion och analyser så kan det dröja ett par veckor till.  
Det här rapporterar Kristianstadsbladet/kristianstadsbladet.se. 

AKTUELLT

Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Hållbarhetstänk bakom unik älgtrofémöbel

Vem skulle inte vilja sitta bekvämt och varje gång tänka på att lädret faktiskt kommer från ett vilt man själv fällt. För Nils Kjerstadius, vd på familjeföretaget Cuero Design var det en självklarhet att erbjuda jägare den här möjligheten.

Risk för att vinterns vargjakt uteblir

Kungsbacka (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar är den kommande vinterns licensjakt på varg i fara. Det uppskattade antalet vargar är obetydligt fler än Naturvårdsverkets miniminivå på 300 individer. Jägareförbundet jobbar nu för att Riksdagens mål på minst 270 vargar ska gälla.

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.

Annonser