Allt fler misstänkta observationer av mårdhund i Gävleborg

GÄVLEBORG(JJ). Det kommer in allt fler tips från människor i Gävleborg som misstänker att de kan ha sett en mårdhund. Detta gör också att Jägareförbundet måste utbilda fler spårare för att kunna utreda alla tips.

Under senare tid har det bland annat kommit in misstänkta observationer från Ljusdal och Norrlandet.

Ännu har det dock inte varit något tips som verkligen visat sig handla om någon mårdhund.
Ett tips som dock ännu inte kunnat förklaras är en observation nära Limön för ungefär ett år sedan.  
Det här rapporterar Arbetarbladet.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser