Allt fler kvinnor jagar

Allt fler kvinnor tar jägarexamen och börjar jaga. Det här visar tillströmmningen till landets jaktorganisationer.

Under de senaste tio åren har antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet ökat med 73 procent. Förbundet har cirka 183 000 medlemmar och av dem är nu cirka 13 500 kvinnor.

Faktum är att det är många kvinnor, liksom män, som är intresserade av både natur och djur. 
– Så har det nog alltid varit. Kvinnorna har även tidigare varit intresserad av jakt, men nöjt sig med att sköta om hundarna och gå i drev eller att delta när köttet tas om hand. Nu vill allt fler jaga med geväret i hand, säger jaktvårdskonsuletn Anja Kjellsson, samordnare för förbundets kvinnliga nätverk Jaqt, till TT.  

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser