Älgtornsutställning invigd

Stockholm (JJ) Under en måndag framåt kan alla som gillar vacker fotokonst och älgtornskonstruktioner se Corinne Ericsons bilder av älgtorn på Galleri Argo i Stockholm.

”ÄLGPASS (2002-2013)” är en fotografisk dokumentation Corinne Ericson inledde 2002 och som hon valde att avsluta 2013. Den utgörs av ca 200 bilder på skjut- och bevakningssittplatser för jägare, funna runt några byar i Jämtland, och är sedda från den förbipasserandes vinkel: djuret; människan.

På skogsturerna några veckor varje år har Corinne Ericson med en anspråkslös idé om att bevara dessa snabbt förgängliga byggen plockat upp småbildskameran och tagit ögonblicksbilder. Utan någon erfarenhet av jakt, har hon sett dem som en avvaktans säten eller en ansatsens postering: att få trona, att få sitta och betrakta; i avsikt att dold ha uppsikt. Passens syfte som bevakning och skjutplats ingår i en större makthierarki, till vilket de kan stå som övergripande symbol för människans uppträdande i naturen och beteende i samhällskulturen.

Foto:Corinne EricssonSom skulptör intresserade passens konstruktion och gestaltning liksom en både grafisk och arkitektonisk men även melankolisk framtoning. Corinne Ericson har i sina bilder sökt att visa individualiteten i byggena liksom skörheten och förgängligheten i en växlighetens överdåd. Det rör sig om sittytor av skilda bekvämlighet: fristående torn och platsanslutna byggen ihop med träd eller vanliga stolar från hemgården; placerade på myrar, utmed skogsbilvägar och på hyggen. Träbyggena är i snabb förmultningsprocess i en natur präglad av god nederbörd, och blir återbrukade i delar till nya pass eller till ved. Jaktpassen utgör en folklig byggnation med lokal och ofta personlig prägel som inte dokumenteras. Jaktens med åren förändrade förutsättningar skapar passens utseende och placeringar.

På Galleri Argo i Stockholm kommer visas ett tiotal svartvita fotografier tillsammans med en unik upplaga Artist Book, där 185 stycken av passen är samlade mellan pärmarna. Såsom varande en av Byggnads kulturstipendiater år 2013 har ekonomiskt bidrag givits för detta arbete, liksom från Längmanska Kulturfonden 2011. En tryckt bok kan komma att vara klar under utställningstiden eller senare under året.

AKTUELLT

Omfattande vargjakt i Norge planerad

Norge (JJ) Rovdjursnämndernas sekretariat förordade en tilldelning tolv vargar - ingen inom den så kallade vargzonen. Nu har nämndmedlemmarna beslutat om en avskjutning på ett fyrtiotal vargar, var av majoriteten inom vargzonen.

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Annonser