Älgtätt i Holmenskogar

Nordanstig (JJ) Holmen Skogs flyginventeringar efter älg visar att det fanns 8,3 älgar per 1 000 hektar. Holmens målsättning är att balansera älgstammen på 5-7 älgar per 1 000 hektar.

Älgarna var ojämt fördelade över det 170 000 hektar stora området som inventerades. I ett område fanns 50 älgar på 1 000 hektar. Inventeringen visar även att det fanns en stor övervikt av kor. Endast 31 procent av de observerade vuxna djuren var tjurar. Av korna hade 37 procent kalv.

AKTUELLT

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

OK till lodjursjakt i vinter

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket ger klartecken till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på lodjur. Vinterns inventeringar ska ha visat att lodjursstammen är nästan exakt lika stor i år som förra året.

Annonser