Älgskötselområden uppmanar till CWD-provtagning

Jämtland (JJ) Älgskötselområden i västra Jämtland uppmanar nu sina jaktlag att delta i provinsamlingen för att bevaka smittspridningen av avmagringssjukan, CWD.

Sköt du en vuxen älg i västra Jämtland i helgen. Se till att skicka in prover till SVA. Foto: Istock

För att komma i gång snabbt och inte gå miste om prover från helgens jakt görs en provisorisk lösning. Kartonger för prover är på väg ut, och i vissa fall finns de redan ute hos utvalda kontaktpersoner i länet.

Prover från helgens jakt går därmed att skicka in. Kontakta jaktvårdskonsulent Magnus Hansson så hjälper han till.

Proverna ska komma från älgar fällda i västra Jämtland, vilket innebär områden väster om europaväg E45. Endast vuxna älgar ska provtas, det vill säga djur med alla sex kindtänder i båda underkäksgrenar.

Äldre djur (med slitna kindtänder) är extra intressanta då norska fall har varit hos äldre älgar. Vuxna älgar som kasseras vid jakt, slakt, avlivas på grund av sjukdom, eller hittas döda kan också provtas.

Förvara slaktkroppen (eller alla styckade delar) separat tills provsvar kommit

Myndigheter rekommenderar att man inte ska äta ett djur som testats positivt för CWD. Det är därför viktigt att kött från provtagna älgar särskiljs från andra. En slaktkropp (eller alla styckade delar) som hanteras för privat konsumtion ska förvaras separat och väl uppmärkta fram till provsvar meddelats.

Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt kommer testa inkomna prover två dagar i veckan och provsvaret mejlas direkt till den som skickat in provet. Provsvar ska därmed i normalfallet komma inom en vecka, beroende på postgången för provpaketet.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser