Älgskadorna ska minskas

Malå (JJ) Sveaskog som uppskattar betesskadorna av älg till 200 miljoner kronor per år startar nu ett landsomfattande projekt för att se om det går att styra älgarnas betning genom att mata dem med skog i form av särskilda frö- eller gallringstallar, odla energiskog och lägga ut ensilagebalar.

Målsättningen är att skogen ska skötas så att älgarna betar mindre av den känsliga ungskogen och därmed skydda både skogen och älgstammen.
Målsättningen är till och med att öka älgtätheten utan att öka skadorna på skogen. Tre områden i norra Sverige ska bli försöksområden

AKTUELLT

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Annonser