Älgskador för miljoner i Västerbotten

VÄSTERBOTTEN(JJ). Skogsnäringen vill att jägarna ska skjuta flera älgar i Västerbotten - anledningen är att älgbetesskadorna kostar miljontals kronor för skogsnäringen.

I dag uppgår länets älgstam till cirka 30 000 djur och skognäringen menar att avskjutningen borde uppgå till cirka 15 000 djur, det är ett antal tusen fler djur än vad som skjuts i dag.
Skogsnäringen vill att skadefrekvensen på ungskogen ska ner till två procent från dagens siffror på sex till sju procent.
– Efter kusten har vi i dag 8–12 älgar per 1 000 hektar och ett lämpligt antal vore fem-sex djur per 1 000 hektar, påpekade Lars Johansson, distriktschef på Holmen Skog, under en presskonferens i Umeå.
På plats i Umeå fanns representanter från Skogsstyrelsen som redovisade resultaten från den genomförda älgbetesinventeringen som innefattar delar av Västerbotten.

Den inventering som gjorts visar på stora älgbetesskador och det finns tecken på att skadorna ökar. Man har inventerat ungskog i kustområdena och delar av västra länet.
Man har kunnat se att cirka 30 procent av huvudstammarna i Tärna-Stensele allmäning uppvisat färska älgbetesskador.
– Det är en katastrofsituation, framhöll Heine Krekula, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen, under presskonferensen.

Det framhölls att jägarna borde skjuta kalvar och kor i större omfattning, samt att färre älgar på vintern skulle minska skadorna utan att hota älgstammen.
Det här rapporterar Västerbottens Folkblad.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser