Älgjägare får jaga järv i Västerbotten

Umeå (JJ) Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit beslut om skyddsjakt på fem järvar i del av Sorsele kommun. Förutom att samebymedlemmar får jaga får även älgjägare i området möjlighet att delta i jakten. Den som har jakträtt på älg i området har också rätt att under pågående älgjakt jaga järv, förutsatt att jaktledare för älgakten anmält till Länsstyrelsen att de vill delta i jakten, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen i Väösterbotten har beslutat att även älgjägare som har jakträtt på de områden där man tillåtit jakt på fem järvar ska få delta i jakten.

På senare tid har järvpopulationen ökat, framför allt i skogslandet. I området väster om Sorsele har järvar orsakat allvarlig skada för rennäringen under flera år och den här jakten är en förebyggande åtgärd för att minska skadorna.

Jakt på järv bedrivs idag endast i form av skyddsjakt.

– Under de senaste årens skyddsjakter har vi sett att den är både tids- och resurskrävande för samebyar. Därför tar vi nu hjälp av jägare som redan befinner sig ute i skogen för att jaga älg, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Tar hjälp av älgjägare

Älgjaktlag som är intresserade av att delta i järvjakten ska anmäla sig till Länsstyrelsen. Det räcker att jaktledaren anmäler jaktlaget samt under vilken tidsperiod de vill jaga.

– Jakt efter järv får, förutom av samebymedlemmar, endast bedrivas av älgjägare under pågående älgjakt, detta för att vi vill undvika möjliga konflikter mellan älg- och järvjägare. Det vi vill testa nu är i första hand om älgjägarna kan hjälpa oss att decimera järvstammen där så behövs, säger Linda Backlund, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen.

Samma telefonnummer som vid björn- och lojakten

För att veta hur många järvar som har fällts och hur många som är kvar på tilldelningen finns en telefonsvarare med aktuell information. Denna telefonsvarare nås via telefonnummer 010-225 41 15. När en järv fällts eller påskjutits ska det anmälas omgående till Länsstyrelsen och det görs via telefonnummer 010-225 41 20.

– Det är viktigt att läsa igenom beslutet noga så att varje jägare vet vilka villkor som gäller när järv ska jagas, säger Björn Jonsson.

Skyddsjakten pågår från och med den 17 september till och med den 1 november.

DNA-inventering möjliggör bra uppföljning

De senaste två åren har det genomförts omfattande dna-inventeringar på järv i Västerbotten för att komplettera den traditionella lyeinventeringen. I jaktområdet har det i särklass samlats in flest dna-prover och det är Länsstyrelsens naturbevakare tillsammans med samebyn som åstadkommit detta.

– Tack vare dna-inventeringen har vi bra koll på järvpopulationen i området, något som också ger möjlighet till bra uppföljning av jaktens effekter på järvpopulationen, säger Linda Backlund.

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Kvinna attackerad av älg

Umeå (JJ) En kvinna i Umeå attackerades på lördagseftermiddagen av en älg. Polisen fick rycka ut och hämta kvinnan i skogen.

Debatt: Vem vågar skjuta en skabbangripen varg?

Jägaren Patrik Myrvold frågar sig vilken jägare som vågar befria en skabbvarg från sina plågor. Om någon forskare menar att vargen skulle ha överlevt rävskabben den hade, så kommer jag att fällas för grovt jaktbrott med allt vad det innebär, skriver Myrvold i sin debattartikel.

Annonser