Älginventering med flyg i Norra Halland

För första gången har en flyginventering gjorts av älgstammen i Norra Halland. Senare i vår kommer resultatet att redovisas.

Svensk Naturförvaltning AB har under fyra dagar i förra veckan inventerat älgstammen med hjälp av helikopter.

Förutsättningarna har varit de bästa med snötäckta marker som annars är ovanligt under så lång tid att en flyginventering kan planeras.Den älginventering som tidigare är gjord har varit så kallad spillningsinventering.

Med hjälp av flyginventeringen får man nu en mer exakt uppskattning av antalet och fördelningen mellan vuxna djur och kalvar.

– Det är det största och enda flygprojektet i Västsverige sedan 80-talet, säger Leif-Börje Börjesson, ordförande i Jägareförbundet Kungsbacka, till Kungsbackanytt.

Sammanlagt har 107 000 hektar inventerats och kostnaden beräknas till knappt 350 000 kronor.

Resultatet ska nu sammanställas och en redovisning sker under våren.

AKTUELLT

Film: Här behöver viltet inte svälta ihjäl

Fagersta (JJ) Det kommer larmrapporter att vilt är på väg att svälta ihjäl runt om i Sverige. Ännu är det inte för sent att hjälpa djuren som Uwe och Kjell gör i Fagersta. Jaktjournalen hälsade på med filmkamera.

Annonser