Älginventering med flyg i Norra Halland

För första gången har en flyginventering gjorts av älgstammen i Norra Halland. Senare i vår kommer resultatet att redovisas.

Svensk Naturförvaltning AB har under fyra dagar i förra veckan inventerat älgstammen med hjälp av helikopter.

Förutsättningarna har varit de bästa med snötäckta marker som annars är ovanligt under så lång tid att en flyginventering kan planeras.Den älginventering som tidigare är gjord har varit så kallad spillningsinventering.

Med hjälp av flyginventeringen får man nu en mer exakt uppskattning av antalet och fördelningen mellan vuxna djur och kalvar.

– Det är det största och enda flygprojektet i Västsverige sedan 80-talet, säger Leif-Börje Börjesson, ordförande i Jägareförbundet Kungsbacka, till Kungsbackanytt.

Sammanlagt har 107 000 hektar inventerats och kostnaden beräknas till knappt 350 000 kronor.

Resultatet ska nu sammanställas och en redovisning sker under våren.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser