Älgforskare fick älgpris

UMEÅ(JJ). Utmärkelsen Distinguished Moose Biologist (framstående älgbiolog) har tildelats proffessor Kjell Danell vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Danell arbetar vid institutionen för vilt, fisk och miljö. Priset delades ut av den vetenskapliga tidskriften Alces (älg på latin) under en älgkonferens i Nordamerika.

Huvudskälet till utmärkelsen anges vara Danells omfattande vetenskapliga bidrag till en hållbar och genomarbetad älgförvaltning. 

Danell disputerade vid Umeå universitet år 1978 och har sedan dess arbetat som viltforskare. 

I slutet av 80-talet blev han proffessor i ämnet skoglig zooekologi vid SLU. 

Det här rapporterar SLU om på sin hemsida.

Källa: www.slu.se

AKTUELLT

Hamilton överst på tronen

Knistad (JJ) Det blev Jesper Karlsson med sin duktiga hamiltontik Malmbäckaren Foxii som tog hem årets Stövar-SM för rävhundar med en mycket stark elitetta.

Annonser